Miksi en liiku?

Miksi en liiku?

Minkä koet olevan tällä hetkellä suurin este liikunnalle ja/tai sen lisäämiselle?

Alle on kerätty joitain syitä liikkumisen vähentymiselle sekä mahdollisia ratkaisuja niille.