Meijän Polku

Meijän Polku

VUOSI-
KELLO

 
BLOGI

AJAN-
KOHTAISTA

 
TEEMAT

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Lue lisää.

Tervetuloa mukaan!


 
LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HARJOITTAMINEN

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen -sivusto tarjoaa perustiedot näiden taitojen kehittymisestä sekä harjoittelusta. Sivustolta löydät tietoa muun muassa tasapainon, liikkumistaitojen, kehon hahmotuksen ja käsittelytaitojen harjoittamisesta.
 
MEIJÄN KOKOUKSET

Meijän kokoukset -teeman alle on koottu ideoita ja ohjeita terveellisimpien ja ekologisempien kokouksien ja palaverien järjestämiseksi. Sivustolta löydät tietoa muun muassa kävelykokouksista, rentoutusharjoitteista ja ekologisista kokoustarjoiluista.
 
KESKI-SUOMEN TERVEYSMETSÄ

Metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset herättävät yhä enemmän mielenkiintoa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsien Keski-Suomessa aihe koetaan myös tärkeäksi, ja tästä johtuen toukokuussa 2019 järjestettiin Jyväskylässä Meijän polun organisoimana ensimmäinen Terveysmetsäopaskoulutus. Meijän polku on ottanut yhdeksi päätavoitteistaan metsien terveysvaikutusten näyttöön perustuvan tiedon ja käytännön kokemuksen juurruttamisen Keski-Suomeen.
 
MEIJÄN KUNTA

Meijän polku esittelee keskisuomalaisia kuntia tai kaupunginosia Meijän kunta -teeman alla. Kampanjan ideana on tuoda esiin Keski-Suomen eri kolkkia Meijän polun teemojen (liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys) kautta ja kertoa, millaisia hyvinvointitekoja Keski-Suomessa tehdään.

Facebook

Instagram