Meijän Polku

Meijän Polku

VUOSI-
KELLO

 
BLOGI

AJAN-
KOHTAISTA

 
HYVINVOINTITESTIT

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Lue lisää.

Meijän polku, “Our Path”, is a 30-year initiative promoting community health and wellbeing. Advocating the wellbeing of the Central Finnish population is focused on four themes: physical activityrestnature and community. Our Path strives for a more healthy and prosperous Central Finland by encouriging people to exercise and gain vitality in forests which are close to neighborhoods of all inhabitants. Our slogan is move and enjoy yourself in Central Finland. Read more.


 
LUONTOTYÖPÄIVÄ

Luontotyöpäivän tarkoituksena on johdattaa suomalaista työtä kohden luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjä sekä innovatiivisuutta ruokkivia ympäristöjä. Sivulta löytyy vinkkejä luontotyöpäivän suunnitteluun ja toteutukseen ulkona luonnossa kuin myös ideoita siitä, miten luontoelementtejä voi tuoda osaksi sisätöitä. Luontotyöpäiväviikkoa vietetään 27.–31.5.2024! #luontotyöpäivä #työmatkarönsyily #outdoorofficeday
 
Meijän metsät

Meijän metsät on keskisuomalainen kuntatasolle vietävä terveysmetsien malli, jota lähdetään kehittämään osana Sitra Lab -toimintaa keväällä 2024. Maakunnallisen Meijän metsät -mallin tuloksia ja tuotoksia päästään Keski-Suomessa testaamaan ja jakamaan syksyllä 2024, ja muualla Suomessa tämän jälkeen. Hypätkäähän mukaan matkalle kohden Meijän metsiä!
 
KESKI-SUOMEN REITISTÖVIIKKO

Keski-Suomen reitistöviikkoa vietetään seuraavan kerran 16.–22.9.2024! Reitistöviikolla erilaiset ulkoilu-, liikunta ja -matkailureitistöt ovat kaikkien mielessä ja kovassa käytössä. Viikon tarkoituksena on nostaa tietoisuutta erilaisista lähiliikunta-, retkeily- ja matkailureiteistä sekä lisätä näiden käyttöä. Lähde mukaan tekemään keskisuomalaista hyvinvoinnin ja luonnossa liikkumisen tulevaisuutta! #reitistöviikko #keskisuomi #trailWeek #centralfinland
 
LÄHILUONTO

Lähiluonto on suomalaisen hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan monimuotoinen keidas. Olemme keränneet tietoa lähiluonnosta sekä ideoita lähiluonnon tuomisesta osaksi ihmisten arkea ja ennen kaikkea ihmisten innostamista liikkumaan ja oleilemaan lähiluontoon vuoden jokaisena päivänä. #lähiluonto #urbannature
 
LUONTOPYSÄKIT

Luontopysäkit yhdistää Jyväskylän upeita luontokohteita ja luontoliikuntapaikkoja, kattavaa linja-autoverkostoa sekä asukkaita uudella tavalla tuoden Jyväskylän luontokoheet saavutettavammaksi kaupunkilaisille. #luontopysäkit #naturestops
 
TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTITESTIT

Olemme koonneet Työikäisten hyvinvointitestit -sivustolle työikäisille sopivia hyvinvointitestejä, sekä testitilanteissa käytettävän tulostettavan testikortin sekä tulosten vertailutaulukot. Sivustolle on myös koottu vinkkejä ja videoita monipuoliseen liikunnan ja harjoittelun sekä elämäntapamuutosten tueksi.
 
OIVALLUKSIA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

Jyväskylän steinerkoululla käynnistyy puolitoistavuotinen Opetushallituksen rahoittama Oivalluksia oppimisympäristöissä -hanke, jonka puitteissa lähdetään kartoittamaan, luomaan ja aktivoimaan erilaisia oppimisympäristöjä ja näiden käyttöä koulutyössä. Hanketta on valmistellut ja siihen osallistuu useampi Meijän polun asiantuntijoista. Lisää tietoa ajankohtaisistamme ja hankkeen omilta internetsivuilta. Kohden oivaltavia oppimisympäristöjä!
 
IÄKKÄIDEN TASAPAINOHARJOITTELU

Tasapainon hallinnan merkitys kasvaa iän lisääntyessä ja tasapaino kehittyy harjoiteltaessa vielä myöhäiselläkin iällä. Olemme keränneet tällä sivustolle harjoitteita, joita voi toteuttaa itsenäisesti kotona tai kodin läheisyydessä.
 
LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HARJOITTAMINEN

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen -sivusto tarjoaa perustiedot näiden taitojen kehittymisestä sekä harjoittelusta. Sivustolta löydät tietoa muun muassa tasapainon, liikkumistaitojen, kehon hahmotuksen ja käsittelytaitojen harjoittamisesta.
 
HYVINVOINTIA ELÄMÄNTAVOILLA

Hyvinvointia elämäntavoilla -sivustolle on kerätty omahoito-ohjelmia, jotka auttavat sinua elämäntapamuutoksessa. Maksuttomia ohjelmia voit toteuttaa omaan tahtiin, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tärkeintä on ohjelman herättämien asioiden ja ajatusten heijastaminen omaan arkeen.
 
KESKI-SUOMEN TERVEYSMETSÄ

Metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat jo laajalti tunnistettu Suomessa ja kansainvälisesti. Metsien Keski-Suomessa aihe koetaan tärkeäksi ja Meijän polku on ottanut yhdeksi päätavoitteistaan metsien terveysvaikutusten näyttöön perustuvan tiedon ja käytännön kokemuksen juurruttamisen Keski-Suomeen.