Meijän Polku

Meijän Polku

VUOSI-
KELLO

 
BLOGI

AJAN-
KOHTAISTA

 
TEEMAT

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Lue lisää.

Meijän polku, “Our Path”, is a 30-year initiative promoting community health and wellbeing. Advocating the wellbeing of the Central Finnish population is focused on four themes: physical activityrestnature and community. Our Path strives for a more healthy and prosperous Central Finland by encouriging people to exercise and gain strength in forests which are in close neighborhood of all inhabitants. Our slogan is move and enjoy yourself in Central Finland. Read more.


 
LUONTOPYSÄKIT

Luontopysäkit-hanke yhdistää kaupungin upeita luontokohteita ja luontoliikuntapaikkoja, kattavaa linja-autoverkostoa sekä asukkaita uudella tavalla tuoden Jyväskylän luontokoheet saavutettavammaksi kaupunkilaisille. #luontopysäkit
 
IÄKKÄIDEN TASAPAINOHARJOITTELU

Tasapainon hallinnan merkitys kasvaa iän lisääntyessä ja tasapaino kehittyy harjoiteltaessa vielä myöhäiselläkin iällä. Olemme keränneet tällä sivustolle harjoitteita, joita voi toteuttaa itsenäisesti kotona tai kodin läheisyydessä.
 
LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HARJOITTAMINEN

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen -sivusto tarjoaa perustiedot näiden taitojen kehittymisestä sekä harjoittelusta. Sivustolta löydät tietoa muun muassa tasapainon, liikkumistaitojen, kehon hahmotuksen ja käsittelytaitojen harjoittamisesta.
 
LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KESKI-SUOMESSA

Meijän polulle on koottu yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön sekä Liikuntalääketieteen poliklinikan kanssa sivusto, jolta pääsee helposti etsimään kunnista löytyvää liikuntatarjontaa niin luontoliikkumisen kuin liikuntaryhmien sekä yksilöllisenkin ohjauksen suhteen.
 
HYVINVOINTIA ELÄMÄNTAVOILLA

Hyvinvointia elämäntavoilla -sivustolle on kerätty omahoito-ohjelmia, jotka auttavat sinua elämäntapamuutoksessa. Maksuttomia ohjelmia voit toteuttaa omaan tahtiin, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tärkeintä on ohjelman herättämien asioiden ja ajatusten heijastaminen omaan arkeen.
 
MEIJÄN KOKOUKSET

Meijän kokoukset -teeman alle on koottu ideoita ja ohjeita terveellisimpien ja ekologisempien kokouksien ja palaverien järjestämiseksi. Sivustolta löydät tietoa muun muassa kävelykokouksista, rentoutusharjoitteista ja ekologisista kokoustarjoiluista.
 
KESKI-SUOMEN REITISTÖVIIKKO

Ensimmäinen Keski-Suomen reitistöviikko järjestettiin 16.-22.9.2020. Reitistöviikolla erilaiset ulkoilu-, liikunta ja -matkailureitistöt ovat kaikkien mielessä ja kovassa käytössä. Viikon tarkoituksena on nostaa tietoisuutta erilaisista lähiliikunta-, retkeily- ja matkailureiteistä sekä lisätä näiden käyttöä. Seuraava reitistöviikko järjestetään 9/2021! Lähde mukaan tekemään tulevaisuutta! #Reitistöviikko
 
KESKI-SUOMEN TERVEYSMETSÄ

Metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset herättävät yhä enemmän mielenkiintoa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsien Keski-Suomessa aihe koetaan myös tärkeäksi, ja tästä johtuen toukokuussa 2019 järjestettiin Jyväskylässä Meijän polun organisoimana ensimmäinen Terveysmetsäopaskoulutus. Meijän polku on ottanut yhdeksi päätavoitteistaan metsien terveysvaikutusten näyttöön perustuvan tiedon ja käytännön kokemuksen juurruttamisen Keski-Suomeen.

Facebook

Instagram