Meijän Polku

Meijän Polku

TULE
MUKAAN

 
BLOGI

AJAN-
KOHTAISTA

 
TEEMAT

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Lue lisää.

Tervetuloa mukaan!


 
KUUKAUDEN KUNTA TAI KAUPUNGINOSA

Meijän polku esittelee kuukausittain Kuukauden kunnan tai kaupunginosan. Kuukauden kunnan ideana on tuoda esiin Keski-Suomen eri kolkkia Meijän polun teemojen (liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys) kautta ja kertoa, millaisia hyvinvointitekoja Keski-Suomessa tehdään. Seuraava Kuukauden kunta on esittelyssä lokakuussa!

Facebook

Instagram