Meijän Polku

Meijän Polku

VUOSI-
KELLO

 
BLOGI

AJAN-
KOHTAISTA

 
TEEMAT

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö. Lue lisää.

Meijän polku, “Our Path”, is a 30-year initiative promoting community health and wellbeing. Advocating the wellbeing of the Central Finnish population is focused on four themes: physical activityrestnature and community. Our Path strives for a more healthy and prosperous Central Finland by encouriging people to exercise and gain vitality in forests which are close to neighborhoods of all inhabitants. Our slogan is move and enjoy yourself in Central Finland. Read more.


 
LÄHILUONTO

Lähiluonto on suomalaisen hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan monimuotoinen keidas. Olemme keränneet tietoa lähiluonnosta sekä ideoita lähiluonnon tuomisesta osaksi ihmisten arkea ja ennen kaikkea ihmisten innostamista liikkumaan ja oleilemaan lähiluontoon vuoden jokaisena päivänä. #lähiluonto
 
KESKI-SUOMEN TERVEYSMETSÄ

Metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat jo laajalti tunnistettu Suomessa ja kansainvälisesti. Metsien Keski-Suomessa aihe koetaan tärkeäksi ja Meijän polku on ottanut yhdeksi päätavoitteistaan metsien terveysvaikutusten näyttöön perustuvan tiedon ja käytännön kokemuksen juurruttamisen Keski-Suomeen.
 
LUONTOPYSÄKIT

Luontopysäkit yhdistää Jyväskylän upeita luontokohteita ja luontoliikuntapaikkoja, kattavaa linja-autoverkostoa sekä asukkaita uudella tavalla tuoden Jyväskylän luontokoheet saavutettavammaksi kaupunkilaisille. #luontopysäkit
 
LUONTOTYÖPÄIVÄ

Seuraavaa Luontotyöpäivää vietetään perjantaina 20.5.2022!. Luontotyöpäivän tarkoituksena on tuoda luonnon hyvinvointivaikutukset luonnolliseksi osaksi suomalaista työtä ja samalla viedä suomalaista työtä kohden luontoa. Lähtekäähän mukaan tekemään työn tulevaisuutta! #luontotyöpäivä #WorkInNatureDay
 
KESKI-SUOMEN REITISTÖVIIKKO

Keski-Suomen reitistöviikkoa vietetään 15.-21.9.2021! Reitistöviikolla erilaiset ulkoilu-, liikunta ja -matkailureitistöt ovat kaikkien mielessä ja kovassa käytössä. Viikon tarkoituksena on nostaa tietoisuutta erilaisista lähiliikunta-, retkeily- ja matkailureiteistä sekä lisätä näiden käyttöä. Lähde mukaan tekemään tulevaisuutta! #Reitistöviikko
 
IÄKKÄIDEN TASAPAINOHARJOITTELU

Tasapainon hallinnan merkitys kasvaa iän lisääntyessä ja tasapaino kehittyy harjoiteltaessa vielä myöhäiselläkin iällä. Olemme keränneet tällä sivustolle harjoitteita, joita voi toteuttaa itsenäisesti kotona tai kodin läheisyydessä.
 
LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HARJOITTAMINEN

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen -sivusto tarjoaa perustiedot näiden taitojen kehittymisestä sekä harjoittelusta. Sivustolta löydät tietoa muun muassa tasapainon, liikkumistaitojen, kehon hahmotuksen ja käsittelytaitojen harjoittamisesta.
 
HYVINVOINTIA ELÄMÄNTAVOILLA

Hyvinvointia elämäntavoilla -sivustolle on kerätty omahoito-ohjelmia, jotka auttavat sinua elämäntapamuutoksessa. Maksuttomia ohjelmia voit toteuttaa omaan tahtiin, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tärkeintä on ohjelman herättämien asioiden ja ajatusten heijastaminen omaan arkeen.
 
LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KESKI-SUOMESSA

Meijän polulle on koottu yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön sekä Liikuntalääketieteen poliklinikan kanssa sivusto, jolta pääsee helposti etsimään kunnista löytyvää liikuntatarjontaa niin luontoliikkumisen kuin liikuntaryhmien sekä yksilöllisenkin ohjauksen suhteen.
 
MEIJÄN KOKOUKSET

Meijän kokoukset -teeman alle on koottu ideoita ja ohjeita terveellisimpien ja ekologisempien kokouksien ja palaverien järjestämiseksi. Sivustolta löydät tietoa muun muassa kävelykokouksista, rentoutusharjoitteista ja ekologisista kokoustarjoiluista.
 
Someton-haaste

Miltä tuntuisi olla jonkin aikaa ilman sosiaalisia medioita? Hyvältä. Olemme luoneet osana Vuosikelloamme Someton-haasteen, jossa lähdetään vähentämään somessa vietettyä aikaa. Päähaasteena on viettää kuukausi ilman somea. Mainio lisä esimerkiksi kesälomille. Ottakaahan haaste vastaan!

Facebook

Instagram