Kategoria: Aktiiviset kokoukset

Meijän kokoukset

Meijän kokoukset

Viime aikoina on puhuttu terveydelle negatiivisen pitkäaikaisen istumisen haitoista ihmisille.

Työelämässä sekä yhdistyksissä ja seuroissa kokoukset ja palaverit ovat osa ihmisten arkea. Osassa ammatteja kokouksia ja tapaamisia on päivittäin ja kokouksissa kuluu useampia tunteja päivässä. Ja kokouksissa istutaan.

Samaan aikaan myös ekologisuuteen liittyvät teemat ovat nousseet merkittäviksi puheenaiheiksi elämän eri osa-alueilla ja ihmisillä on tarve löytää ratkaisuja toimintansa kehittämiseen ja parantamiseen ympäristönkin kannalta parempaan kuosiin.

Meijän kokoukset -osion Meijän polulle on koonnut JAMKin fysioterapiaopiskelijat Juha Oinonen ja Olga Ryynänen, jotka olivat työharjoittelussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikössä ja Meijän polulla loka-joulukuussa 2019. 

Nyt fysioterapiakoulutuksessamme istumme päivittäin koululla parhaimmillaan koko päivän pieniä taukoja lukuun ottamatta. Istuminen jatkuu usein illalla omatoimisen opiskelun ja lukemisen merkeissä. Myös työharjoittelussamme olemme viettäneet paljon aikaa erilaisissa palavereissa ja koulutuksissa, ja pääasiassa nuo kaikki ovat istumista. Halusimme lähteä tutustumaan tähän mielenkiintoiseen aiheeseen, koska istumisen haitat ovat tiedossa, ja silti vanhoista käytänteistä ei olla päästy eroon; kahden tunnin kokouksessa istutaan vieläkin kaksi tuntia, toteaa Olga Ryynänen.

Meijän kokoukset -sivustolle on koottu tietoa useista kokouksiin linkittyvistä näkökulmista.

Samalla huomasimme, että kokouksia voisi nykyaikaistaa monella muullakin tapaa. Esimerkiksi kävelykokoukset ovat olleet jo muutaman vuoden muodissa maailmalla, mutta Suomessa, jossa on erinomaisia kävelymahdollisuuksia, ei tällaisia juurikaan ole käyttöön otettu. Kävelykokousten ohella kokouksia voisi muokata monella muulla tavalla terveellisempään ja ekologisempaan suuntaan. Tällaisin ajatuksin lähdimme keräämään aineistoa Meijän kokouksien teeman alle, kertoo Juha Oinonen.
– Matkan varrella saimme ideoita ja vinkkejä ohjaajaltamme Liisa Lumiaholta sekä useilta yhteistyötahoilta. Nyt tuntuu siltä, että matka kohden tulevaisuuden kokouksia on vasta käynnistynyt, Juha lisää. 

Meijän kokoukset -sivustolta löytyy ideoita ja vinkkejä kokouksien ja palavereiden hyvinvointia ja terveyttä tukevien ratkaisujen toteutukseen, sekä lähteiden kautta paljon lisätietoa aiheesta.

Toiveena olisi, että ihmiset innostuisivat näistä ideoista ja lähtisivät ennakkoluulottomasti kokeilemaan uudenlaisia kokouskäytäntöjä, toteaa Olga.

Ekologiset kokoukset

Ekologiset kokoukset

Kokousten järjestelyllä voidaan vaikuttaa terveyden ohella myös ympäristön tilanteeseen. Tämä onnistuu helpoiten huomioimalla kokoustarjoilujen ympäristöystävällisyys, mutta myös suunnittelemalla kokouspaikka ja -aika sillä tavalla, että mahdollisimman moni osallistuja pääsee paikalle kävellen, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä tai kimppakuljetuksilla.

Näin onnistut

 • Pyri valitsemaan kokouspaikka, johon osallistujat pääsevät kävellen, pyörällä, julkisilla tai kimppakyydeillä. Näin pienennät hiilijalanjälkeä ja lisäät aktiivisuutta.
 • Hoida kokousostokset hyödyntämällä lähikauppoja ja lähiruokaa.
 • Pyri välttämään muovituotteiden käyttöä, kuten muovipulloja.
 • Lajittele, kierrätä ja hyötykäytä.
 • Jos kokoustarjoiltavia jää yli, mieti miten voisit hyötykäyttää ylijäänyttä ruokaa. Voisiko tarjoiltavia esimerkiksi pakastaa tai tarjoilla seuraavassa kokouksessa?

Sovellusehdotuksia

Laske oma hiilijalanjälkesi
Ilmastodiietti

S-mobiilin hiilijalanjälkilaskuri 

Ympäristötekoihin sitoutunut työyhteisö: Greenoffice

Suosi kokouksissa ekologisia ja kestäviä välipalatarjoiluvälineitä. Muovijäte hajoaa luonnossa ja merissä hitaasti aiheuttaen paljon peruuttamattomia vaikutuksia ekosysteemille. Esimerkiksi muovipullon hajoaminen meressä kestää jopa 450 vuotta.


Lähteet
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/vastuullisuus/vinkit-hiilijalanjaljen-pienentamiseen
https://wwf.fi/uhat/merten-muoviroska/
https://wwf.fi/greenoffice/
https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/ymparistojarjestelman-sertifiointi-iso-14001/

Terveelliset kokoustarjoilut

Terveelliset kokoustarjoilut

Terveelliset välipalat lisäävät työvireyttä ja helpottavat ylläpitämään säännöllistä ateriarytmiä. Kasviksien ja hedelmien tarjoilu lisää mahdollisuuksia nauttia niitä riittävästi päivän aikana.

Näin onnistut

 • Suosi satokauden kasviksia ja hedelmiä kokoustarjoiluissa. Sesongissa olevat kasvikset ovat silloin parhaimmillaan ja edullisimmillaan.
 • Kannattaa huomioida myös tarjoilujen kotimaisuus. Voit hankkia kokouksiin lähiruokaa Keski-Suomen alueen tuottajilta.
 • Suunnittele ja hanki kokoustarjoilut hyvissä ajoin ennen kokousta. Viime tingassa hankitut ostokset tulevat tehtyä usein hätiköiden.

Sovellusehdotuksia

Hanki edullisesti kokoustarjoiltavia
ResQ Club (Android/IOS)

Osta hävikkiruokaa edullisesti
www.fiksuruoka.fi 


Vesi on loistava kokousjuoma, paitsi ekologisesti, myös hyvinvoinnin kannalta. Liialla päivän mittaan kertyvällä kofeiniilla voi olla haitallisia vaikutuksia etenkin unen määrään ja laatuun. Tämä kannattaa huomioida, varsinkin jos kokouksia on paljon päivän mittaan. Alla on listattu muutamia juomaesimerkkejä ja niiden sisältämiä kofeiinimääriä. Turvallisen kofeiinin saannin raja päivässä ja kerta-annoksina nautittuna on aikuisille 400 mg/päivä ja 200 mg/kerta-annos.

 • Kuppi (1,25 dl) kahvia      56–100 mg kofeiinia        
 • Musta tee (2 dl)                  47-90 mg
 • Vihreä tee (2 dl)               20–45 mg
 • Rooibos tee (Kofeiiniton) (2 dl)     0 mg

Vereen imeytyneen kofeiinin määrä puolittuu 3-6 tunnissa, joten iltapäivällä nautittu kofeiiniannos voi häiritä yöunia.


Lähteet
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01123    http://www.japary.fi/toiminta/lahiruokapiirit/vinkit-ja-linkit/
https://www.sydanmerkki.fi/virkistavat-kokoustarjoilut/
https://yhteishyva.fi/satokausi/artikkeli/kuukauden-satokausikasvikset-mista-on-kyse/article-736200https://sydan.fi/fact/terveellinen-valipala/
https://www.healthline.com/nutrition/caffeine-in-tea-vs-coffee#caffeine-concerns
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323637.php#7-potential-health-benefits
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/taulukkotesti/

Rentoutus kokouksissa

Rentoutus kokouksissa

Rentoutuminen tukee fyysistä sekä henkistä palautumista ja on näin tärkeä osa hyvinvoivia kokouksia. Varsinkin, jos päivän mittaan on paljon kokouksia tai muita kuormittavia aktiviteetteja, on hyvä pitää rentoutumishetkiä osana kokouksia. Kyky rentoutua helpottaa myös univajetta sekä palauttaa tilapäisestä kuormituksesta.

Rentoutumisen hyötyjä

 • Parantaa stressinhallintaa
 • Lisää luovuutta ja auttaa ongelmanratkaisussa
 • Lisää oppimis- ja keskittymiskykyä
 • Auttaa keräämään voimia
 • Parantaa unta

Rentoutumisen taitoa voi kehittää säännöllisyydellä, jolloin siihen on helppo motivoitua, kun voi seurata taidon kehittymistä itse. On tärkeä tiedostaa, ettei kuormita aivoja liikaa jonkin paljon keskittymistä vaativan työn aikana. Laita työ hetkeksi tauolle ja anna aivoille jotain muuta ajateltavaa. Näin osa aivostasi saa levättyä ja on valmis jatkamaan työtä virkeänä. 

Sovellusehdotuksia

Rauhoittuminen ja taustamusiikki
InsightTimer (Android/IOS)

Rentoutusharjoitteita
Ceesto (Android/IOS)

Testaa sovellukset ennakkoon ennen kokouksen järjestämistä, jotta kokousarki sujuu mutkattomasti.


Ankkurointiharjoitus
Mielenterveysseuran kehon ankkurointiharjoitus auttaa rauhoittamaan ja tuomaan tietoisuuden nykyhetkeen. Kesto 4:32 min.

Hengitysharjoitus
Hengitysharjoitus jossa käytetään valtamerta apuna. Kesto 2:34 min.


Lähteet
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/rentoutuminen-palauttaa-voimia
Jarmo Liukkonen – Psyykkinen vahvuus – Mielen taitojen harjoituskirja
https://oivamieli.fi

Kävelykokoukset

Kävelykokoukset

Kävely parantaa aivojen verenkiertoa. Sitä kautta kävelyllä voidaan vaikuttaa positiivisesti ajattelunopeuteen, muistitoimintoihin ja tarkkaavaisuuteen. Kävelykokoukset voivat siis olla polku kokousten tulosten parantamiseen.

Vinkit ja linkit

Näin onnistut

 1. Tulevasta kävelykokouksesta kannattaa tiedottaa ennakkoon, jotta osallistujat osaavat valmistautua kokoukseen sopivin varustein. 
 2. Kokousreitin varrella voi pitää taukoja, jolloin voi tehdä käsitellyistä asioista muistiinpanoja. Asiat voi koota yhdessä myös kävelykokouksen päätteeksi.
 3. Suosi luontoreittejä, jos mahdollista.
 4. Kuuluvuutta voit parantaa applikaatioilla, jotka mahdollistavat ryhmäkeskustelut ympäristön melusta huolimatta.

Sovellusehdotuksia

Puhu, pidä yhteyttä, työskentele:
Skype (Android/IOS)
Teams (Android/IOS)
ZOOM (Android/IOS)

Tallenna ääntä, kuvaa, videoita ja kirjoita:
FiiNote (Android)

Lisää muistiinpanot kätevästi:
Evernote (Android/IOS)

Testaa sovellukset ennakkoon ennen kokouksen järjestämistä, jotta kokousarki sujuu mutkattomasti.


Olemme keränneet alle linkkejä, joiden avulla voit suunnitella sopivia kävelykokouspaikkoja ja -reittejä. Kokouksia voi pitää esimerkiksi luonnonpuistoissa, mutta lähin kävelykokouksen reitti lähtee lähimmältä ulko-ovelta. Käy ennen kokousta tutustumassa suunniteltuun reittiin, jotta matkan varrella ei tule yllätyksiä.

Keski-Suomen luontopolut

Hiljaiset alueet Keski-Suomessa

Jyväskylän alueen penkilliset kävelyreitit

Kehä vihreä (Jyväskylä)

Liiku ja harrasta Keski-Suomen maaseudulla


Lähteet:
https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta
https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/liikunta/aivot-rakastavat-liikuntaa
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/kavely/kavelykokouskortti.pdf


Luonto kokouksissa

Luonto kokouksissa

Luonto kannattaa siis ottaa osaksi kokouskäytäntöjä, sillä luonto lisää ihmisen hyvinvointia ja parantaa mielialaa. Jo pelkästään luontoaiheisen kuvan katselu tai äänen kuuntelu rentouttaa ja edistää terveyttä.

Vinkit & Linkit

Näin onnistut

 1. Luonnon kasvit ja viherkasvit lisäävät tilan viihtyvyyttä. Voit hankkia kokouksin myös muita luontoelementtejä, kuten käpyjä, havuja, oksia ja kiviä.
 2. Hyödynnä luontoaiheisia ääniä tai laita kokouksen taustalle luontoaiheinen kuva/kuvia.  
 3. Olosuhteiden salliessa järjestä itse kokous luonnossa. Hyödynnä lähiympäristöä ja luontopolkuja (kts. kävelykokoukset)
 4. Saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen luontoteemasta huomioi aistit monipuolisesti (näkö-, kuulo-, tunto-, sekä hajuaisti).

Sovellusehdotuksia

Rentoudu kuvien sekä äänen avulla:

Chill & Relax nature (IOS)

Nature Sounds (Android/IOS)

Testaa sovellukset ennakkoon ennen kokouksen järjestämistä, jotta kokousarki sujuu mutkattomasti.


Alle on kerätty myös muutama video, joilla voit helposti tuoda luonnon visuaaliseksi osaksi kokousta.

Meijän polun luontorentoutus
Meijän polun luontorentoutusvideolla pääset nauttimaan keskisuomalaisten luonnonpuistojen kauneudesta. Kesto 4:03.

Hyvän mielen metsäkävely
Mielenterveystalon Hyvän mielen metsäkävelyllä pääset kävelylle kesäiseen suomalaismetsään. Mielenterveystalon nettisivuilla on myös videot muista vuodenajoista, eli voit halutetessasi ottaa vuodenaikateeman mukaan kokoukseen.


Lähteet
Marko Leppänen & Adela Pajunen – Terveysmetsä, Tunnista ja koe elvyttävä luonto
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/ 
Liisa Tyrväinen, Timo Lanki, Raija Sipilä ja Jorma Komulainen. Duodecim artikkeli 2018: Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä?  

Aktivointi kokouksien aikana

Aktivointi kokouksien aikana

Pitkäaikainen ja runsas istuminen on terveysriski. Myös kokouksissa.

Istumisen tauottamisella voidaan lisätä arkiaktiivisuutta. Tauot ehkäisevät muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, mutta ennen kaikkea tuovat virkeyttä ja energiaa kokous- ja palaveriarkeen.

Vinkit & Linkit

Näin onnistut

 1. Suosi kokouksessa vaihtelevia asentoja istumisen sijaan. Se lisää kehon ja mielen vireyttä!  
 2. Ota seisomis- tai venyttelytaukoja osaksi kokousohjelmaa. Erityisesti alaraajojen lihaksia kannattaa venyttää istumisen tauottamiseksi. 
 3. Osallistujien aktiviisuutta lisätään laittamalla tarjoilut sekä materiaalit viereiselle pöydälle.
 4. Aktivoi osallistujia esimerkiksi jumppapallojen, tasapainolautojen ja keinutuolien avulla. Sivun alalaidasta löytyy myös muutama jumppavideo tuomaan liikettä kokouksiin.

Sovellusehdotuksia

Muistutus-sovelluksia taukojen pitämiseen:
Break Reminder (Android)
Stand Up! The Work Break Timer (IOS)

Luo helposti tietokilpailuja ja aktivoi:
Kahoot

Testaa sovellukset ennakkoon ennen kokouksen järjestämistä, jotta kokousarki sujuu mutkattomasti.


Toiminnalliset ja vaihtelevat työskentelytavat aktivoivat lihasten lisäksi myös aivoja! Alle on kerätty aktiivisuushaaste sekä jumppavideoita, joiden avulla kokouksista ja palavereista saa aktiivisempia.

Paikallaan seisten tehtävä Meijän polun Tasapainohaaste on helppo ja hauska tapa tuoda aktiivisuutta kokouksiin! 
Tarvitset vain kellon ajanottoon ja haaste voi alkaa.
www.meijanpolku.fi/tasapainohaaste


Jumppakissan taukojumppa
Helppo kahdeksan liikkeen taukojumppa, jonka mahtuu tekemään pienemmässäkin tilassa. Kesto 2:48 min.


Pylly ylös -taukojumppa
Pylly ylös -taukojumpassa käydään lävitse ylävartalon lihaksisto. Kesto 5:00 min


Lähteet: