Kategoria: Yhteistyössä

Meijän polku kansainvälisessä testissä

Meijän polku kansainvälisessä testissä

Thematic Trail Trigger (ThreeT, 3T) -projekti

Luonto, lepo, liikunta ja yhteisöllisyys, siis Meijän polun teemat. Miten kertoa teemoistamme kiinnostavasti ja ymmärrettävästi kansainväliselle kuulijakunnalle?

Keski-Suomen Liiton hallinnoima 3T-hanke on kerännyt keskisuomalaisia hyviä käytäntöjä, jotka vahvistavat alueen toimijoiden yhteistyötä ja tiedonjakamista, ja näin edistävät alueen omien vahvuuksien pohjalta mm. kulttuuri- ja luontomatkailua. Meijän polku on yksi tunnistetuista, keskisuomalaisista hyvistä käytännöistä. Romanian Brasovissa kukin 3T-hankkeen kumppani esitteli hyvät käytäntönsä ja täten kuulimme 35 pitchausta. Valtaosa oli hyvin konkreettisia esityksiä; pyhiinvaellusreittejä, luontopolkuja, matkailukohteiden toisiinsa linkittäviä palveluita ja isoja infrahankkeita. Mitenhän tässä käy, kun Meijän polku on teemallinen, 30-vuotinen kansanterveydenedistämisliike.

3T-hankkeen edustajia Romanian Brasovissa maaliskuussa 2019.

Vastaanotto oli kiinnostunut. Meijän Polku sai äänestyksessä ykkössijoja toiseksi eniten heti hiljaisuus-teeman jälkeen. Seurasi toinen pitchauskierros ja ajattelin lisätä pitchauksessani panoksia. Nostin esille Meijän polun luontoteeman, kuinka luonto tuodaan uuteen Sairaala Novaa ja Keski-Suomen hyvinvoinninosaamiskeskittymän (KeHO) kanssa järjestettävän Terveysmetsä-koulutuksen. Suosio oli taattu. Kesäkuun alussa 3T-hankkeen kumppanit saapuvat Jyväskylään ja Meijän polun aktiivit järjestävät kansainvälisille vieraille keskisuomalaisen luontokokemuksen sekä Sairaala Novan luonto-teeman esittelyn. Muita esiteltäviä hyviä käytäntöjä ovat Alvar Aalto -risteily, Saunamaakunta sekä biokaasuekosysteemi.

Olemme Meijän polussa konkretisoimassa ryhmämme asiantuntijoiden ajatuksia käytännön toiminnaksi ja Terveysmetsä-koulutus on tästä hyvä esimerkki. Koulutukseen osallistujat siirtävät koulutuksen oppeja sitten omaan toimintaympäristöönsä, omaan työhönsä ja vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on saada keskisuomalaisia ihmisiä liikkumaan luonnossa ja kokemaan itse luonnon hyvinvointivaikutukset.

Janne Laitinen, Meijän polun luontoaktiivi

Lue lisää:

https://www.interregeurope.eu/threet/news/

https://kehofinland.fi/fi/

”Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt.”

”Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt.”

Koska sieltä voi löytyä joukko iloisia Luontovoimaa! -hankkeen naisia etsimässä esimerkiksi puita, jotka heijastavat jotain heidän luonteenpiirteistään. Tai sitten nämä naiset kävelevät, ihmettelevät ja keskustelevat yhdessä ihmeellisestä suomalaisesta luonnosta. Naisia yhdistää syvä kiinnostus luontoa kohtaan sekä halu tutustua muualta Suomeen muuttaneisiin naisiin. Tämä kaikki on mahdollista Luontovoimaa! -hankkeessa, jossa kantasuomalainen nainen voi kouluttautua luontoystäväksi maahanmuuttajanaiselle.

Hanke järjestää viikoittain naisten kävelyjä Huhtasuon ja Keltinmäen asuinalueilla. Miksi asuinalueilla? No, koska luonnossa voi liikkua myös lähellä kaupunkia! Riittää, kun sinulla on mukavat ja säähän sopivat vaatteet sekä iloinen, avoin mieli. Me Luontovoimaa! -hankkeen työntekijät ohjaamme kävelyt. Nyt saatat miettiä, mitä se tarkoittaa? No, teemme luontoyhteystyöskentelyä, missä vahvistetaan luontoherkkyyttä ja itsetuntemusta ilman suorittamista tai kilpailua. Luontoyhteysharjoitukset lisäävät esimerkiksi keskittymis- ja rauhoittumiskykyä, hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja luovuutta.

Nämä naisten kävelyt ovat siis ohjattuja, turvallisia ihmetysmatkoja lähiluontoon. Naisten kävelyiden lisäksi teemme muutaman kerran vuodessa päiväretkiä Keski-Suomalaiseen luontokohteeseen ja järjestämme taide-elämyksiä, kuten esimerkiksi maalausta, valokuvausta tai taidenäyttelyissä käyntiä. Kuuntelemme toiminnassa mukana olevien naisten toiveita, joten tule sinäkin toimintaan mukaan ja tehdään siitä yhdessä kaikille meille mieluista.

Jos kaipaat elämääsi uusia ystäviä, yhteyttä luontoon tai haluat muutoin liikkua raikkaassa ilmassa, älä epäröi olla meihin yhteydessä! Et tarvitse erityistaitoja, tahdomme sinut sellaisena kuin olet! Tuu matkaan ihana nainen, uudenlaiset polut odottavat sinua!

Luontovoimaa! -hanke on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima hanke, jonka toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Hanke toimii vuoden 2021 loppuun saakka.

Käyhän kurkkaamassa toimintamme tarkemmin kotisivullamme: www.kyt.fi/luontovoimaa.

Luontovoimaa! -hankkeen työntekijöitä, Tiia Ollikainen (vas.) ja Tiina Miettinen (oik.) luontoympäristössä.

Teksti: Tiina Miettinen, hankepäällikkö ja Tiia Ollikainen, hankekehittäjä, KYT ry, Luontovoimaa! -hanke

Lähteet:
Metsähallitus 2019. Luonto luo terveyttä ja hyvää mieltä. www.metsa.fi/luonto-ja-terveys
Juusola, Mervi; Wahlström, Riitta. 2017. Vihreä hoiva ja kasvatus

Keski-Suomen terveysmetsä

Keski-Suomen terveysmetsä

Terveysmetsäkoulutus

Meijän polku ja KeHO järjestävät Terveysmetsäopaskoulutuksen Jyväskylässä 10.–11.5.2019. Lisätietoa sekä ilmoittautuminen luennolle ja opaskoulutukseen löytyy täältä.

Terveysmetsä Keski-Suomessa

Meijän polku haluaa edistää tietoisuutta Terveysmetsästä ja luonnon hyvinvointia tukevien käytänteiden juurtumista osaksi terveyden edistämistä Keski-Suomessa. Meijän polku järjestää yhteistyössä KeHOn kanssa Keski-Suomen Terveysmetsäluennon ja -opaskoulutuksen keskisuomalaisille, jotka haluavat yhdistää omassa työssään luonnon ja terveyden edistämisen.

Terveysmetsä-opaskoulutus antaa osallistujalle valmiudet suunnitella ja vetää Terveysmetsäretkiä erilaisille kohderyhmille. Koulutuksessa käydään läpi Terveysmetsäretkien suunnittelua, terveysmetsäharjoitteita, turvallisuuden varmistamista, luonnon tutkittuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja niistä kertomista, luonnontuntemuksen merkitystä, hyvinvointia tukevien luontokohteiden tunnistamista ja luontosuhteen syventämistä.

Mikä on Terveysmetsä?

Terveysmetsä on Sipoossa kehitetty toimintamalli luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimintamallin keskiössä on sarja ohjattuja luontoretkiä, joiden tarkoitus on tukea osallistujien terveyttä ja hyvinvointia. Luontoretkien sarjan myötä osallistuja alkaa tiedostaa luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia ja saa runsaasti vinkkejä niiden hyödyntämiseen. Lisäksi osallistuja tutustuu monipuolisesti lähiympäristönsä luontoon. Tavoitteena on syventää luontoyhteyttä ja näin vahvistaa luonnon asemaa elämänhallinnan ja -ilon lähteenä.

Luonnon parantavia vaikutuksia on viime vuosina tutkittu,ja niistä on saatu hyviä tuloksia terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimusten mukaan luonnossa verenpaine, lihasjännitys ja stressihormonien määrä laskee, keskittymiskyky ja muisti paranevat ja kehon immuunijärjestelmä vahvistuu. Luonnossa myös ajatukset selkiytyvät ja luovuus kasvaa.

Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi -toimijaverkosto

Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi -toimijaverkosto

Yksi Meijän polun yhteistyökumppaneista on Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi -toimijaverkosto. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi viestinnän ja tiedonjakamisen osalta sekä tapahtumiin ja kampanjoihin liittyen.

Keski-Suomessa toimivan verkoston tavoitteena on lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen. Laajaan toimijajoukkoon kuuluu työntekijöitä kuntien eri hallinnonaloilta, hankkeista ja järjestöistä. Toiminnan keskiössä ovat neuvolaikäiset lapset ja lapsiperheet, peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Mukana verkostossa on jo toimijoita Jyväskylästä, Jämsästä, Karstulasta, Keski-Suomen Liikunta ry:stä, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Konnevedeltä, Liikkuva Koulu-ohjelmasta, Muuramesta, Pihtiputaalta, Viitasaarelta ja Äänekoskelta.

Verkoston toiminnan muodot ovat:

  • Jaamme hyviä käytäntöjä koko maakunnan käyttöön
  • Tuemme perheitä, lapsia ja nuoria tekemään hyvinvointia lisääviä tekoja
  • Olemme mukana hyvinvointia edistävän toiminnan järjestämisessä
  • Vaikutamme aktiivisesti siihen, että ympäristö tukee ja mahdollistaa hyvinvointitekoja
  • Tuomme hyvinvointia edistävää työtä, sen tekijöitä ja tuloksia esille ja näkyväksi viestimissä
  • Tehostamme yhteistyötä perheiden ja työntekijöiden kesken
  • Huomioimme kaikki hyvinvoinnin osatekijät ja paikalliset toimijat omassa työssä, järjestettävissä tilaisuuksissa ja päätöksenteossa
  • Sitoudumme työssämme yhdessä sovittuihin, lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin toimintatapoihin
  • Järjestämme tilaisuuksia Keski-Suomen kuntapäättäjille kouluruokailusta. 11/2017-3/2018

Toimintaohje ’Syödään ja opitaan yhdessä’ lähetettiin Keski-Suomen kuntien johtaville viranhaltijoille, rehtoreille ja valtuutetuille elokuussa 2017. Aiheesta on tehty myös video.

Seuraava tapaaminen:

  • Tulossa

Yhteystiedot:

Ravitsemussuunnittelija Eeva Nykänen, eeva.nykanen(a)ksshp.fi, p. 040 580 3501

Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi -toimijaverkosto
Keski-Suomen Biopankki

Keski-Suomen Biopankki

Yksi Meijän polun yhteistyökumppaneista on Keski-Suomen Biopankki. Biopankkitoimintaa esitellään Meijän polun eri tapahtumissa, ja samalla kannustetaan osallistujia biopankkinäytteen antamiseen.

Keski-Suomen Biopankin tehtävänä on tukea lääketieteellistä tutkimusta ja sitä kautta edistää terveyttä, selvittää sairauksien syitä sekä tukea terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitojen kehitystyötä. Tätä varten Keski-Suomen Biopankki kerää biologisia näytteitä (ensisijaisesti verinäytteen) ja näytteisiin ja näytteenantajaan liittyvää tietoa.

Yhteystiedot:

biopankki(a)ksshp.fi

Lue lisää:

Keski-Suomen Biopankki

Yhdessä ei olla yksin-hanke

Yhdessä ei olla yksin-hanke

Yksi Meijän polun yhteistyökumppaneista on Yhdessä ei olla yksin-hanke.

Huhtikuun 2017 alussa käynnistyneen hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Yhdessä ei olla yksin -hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Haluamme tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski.

Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi.

Yhdessä ei olla yksin -hanke haluaa edistää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisen välittämisen kulttuuria esimerkiksi lisäämällä ja kehittämällä kohtaamisen paikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Hanke levittää ja vakiinnuttaa hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen mahdollisuuksien muotoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lisätietoja:

Yhdessä ei olla yksin

Yhteystiedot:

Sirpa Pekkarinen
Puh. 040 653 7220, sirpa.pekkarinen(a)koske.fi

Projektikehittäjä Anja Saksola
Puh. 040 526 2521, anja.saksola(a)koske.fi