Kategoria: Uncategorized

Senioreiden hyvinvointitestit -testikortti

Senioreiden hyvinvointitestit -testikortti

Testikorttimme perustuu ns. liikennevalojärjestelmään, ja olemme jaotelleet kaikki testitulokset liikennevalojen mukaisesti vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Näin kortteja täytettäessä testattava näkee suoraan ja helposti osa-alueet, joihin tulee kiinnittää huomiota. kts. malli alla. Kehonkoostumuksen tulokset eivät ole liikennevaloissa, koska nämä eivät ole seniori-ikäisille vertailukelpoisia. Itse testaustilanteiden järjestämisestä löydät tietoa täältä.

Esimerkki testikortin täyttämisestä mittaustilanteessa. Liikennevärit mahdollistavat tulosten nopean ja selkeän tulkinnan. Näin eteenpäin -osuuteen voidaan kirjoittaa muutamia ohjeita tai sovittuja jatkotapaamisia tai esimeriksi liikuntaryhmämahdollisuuksia.
Jos mahdollista, niin sopikaa seuraava testiaika saman tien, jotta testattavilla on hyvä päämäärä harjoittelulle.

Tästä voit tulostaa tarvittavan määrän testikortteja. Esite on kaksipuoleinen ja A4-kokoinen. Voit tahtoessasi tulostaa vain tuloslistan puoleisen sivun, jos kaksipuolisena tulostaminen ei onnistu helposti.

Jos haluatte tulostaa korkealaatuisempia kortteja isomman määrän, niin laittakaa sähköpostia meijanpolku@gmail.com, niin laitamme teille leikkausvaroin varustetun painokelpoisen tiedoston.


Lähimetsän palauttavat vaikutukset

Lähimetsän palauttavat vaikutukset

Lähellä sijaitseva metsä, järvenranta tai muu ulkoiluun sopiva riittävän laaja viheralue edistää ihmisten liikkumista ja arjesta palautumista. Lähiluonto, viherympäristö ja lähivihreä viittaavat luontoon erityisesti kaupunkilaisten elinympäristöissä. Yli 72 % suomalaisista asuu kaupungeissa ja kaupunkiluonnolla onkin suuri merkitys eri ikäisten asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat Laura Karvinen ja Aliisa Katainen tekevät parhaillaan opinnäytetyötä luontoaltistuksen vaikutuksesta sykevälivaihteluun ja koettuun palautumiseen. Tavoitteena heillä on selvittää, onko toistuvalla luonnossa oleskelulla positiivisia hyvinvointivaikutuksia ja lisätä näin myös tietoa lähiluonnon tärkeydestä. Meijän polun aktiivina oli pakko hankkiutua tutkimukseen koehenkilöksi!

Vahvaa näyttöä on jo olemassa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) sekä Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen (THL) yhtei­sessä NatureMove-hankkeessa tutkittiin helsinkiläisten luontoliikuntaa ja siihen vai­kuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan luonnossa liikkumista lisäsi ihmisten vahva luontosuhde, naissukupuoli, iän karttuminen sekä koiran omistaminen. Myös ihmisten hyväksi kokema terveys sekä arkiaskareiden hoitaminen kävellen tai pyöräillen lisäsivät luonnossa liikkumista. Lähiluontoon pitää kuitenkin ensin mennä, jotta voi nauttia positiivisista vaikutuksista.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna lasten kehittyvä luontosuhde edellyttää aidossa luonnossa tapahtuvaa toimintaa ja luontoa on löydyttävä päiväkotien ja koulujen läheltä. Työssäkäyville aikuisille lähiluonnon elvyttävät vaikutukset auttavat stressin hallintaan ja iäkkäillä korostuu viherympäristön esteettömyys. Lähiluonnon vetovoimaa lisäävät monipuoliset harrastusmahdollisuudet, metsän tuntu ja mahdollisuus kokea hiljaisuutta.

Koeläinasetelma

Tutkimuksen asetelma oli sangen lempeä; elä normaalia arkeasi, laita Firstbeat-laitteet rintaan ja lähde päivittäin 30 minuutiksi lähimetsään! Ja se kannatti!

Viiden vuorokauden seurantajakson tulokset.

NatureMove-tutkimuksen tulosten perusteella koen omaavani vahvan luontosuhteen, jonkin verran estrogeeniä ja keski-ikäisyyttä, sekä taloudesta löytyvän koiran. Mutta nyt tutkittiin palautumista, joten metsään oli mentävä rauhallisesti kävelemään, ja ilman koiraa. Se tuntui oudolta; yksinäinen mies pimenevässä kevätillassa metsässä hortoilemassa. Keskityin luonnon havainnointiin ja lähimetsä aukenikin aivan uudessa valossa. Jäljitin retkilläni viirupöllön ja havaitsin liito-oravan reviirin sekä korpin pesän. Ja palautumistulokseni olivat sangen mainiot. Mittausten lähtötasolta kavuttiin päivä päivältä kohden parempaa palautumista ja suurempia voimavaroja. Millaiseksi ihmiseksi tästä lopulta kehittyisikään? Kuviosta yllä näkyy myös yksi laavulla vietetty yö (toinen harmaa palkki vasemmalta) ja sen aikana saavutettu sata prosenttisesti palauttava unijakso.

Korppi ja liito-oravan elämän jälkiä lähimetsässä.

Miten näitä yksittäisen koehenkilön tuloksia voitaisiin sitten monistaa? Kuinka mahdollistaa kanssaihmisille palauttavia lähiluontokokemuksia? Kunnat ja kaupungit ovat tärkeässä roolissa.

Lähimetsät kuntatasolla

Suomen ympäristökeskus SYKE on koonnut Elämänmittainen lähivihreäpolku -tietopaketin, joka on suunnattu erityisesti kuntien ja kaupunkien päättäjille. Tietopakettiin on koottu esimerkkejä toimista lähiluonnon turvaamiseksi ja monipuolisen hyödyntämisen lisäämiseksi. Esimerkit liittyvät mm. maankäytön suunnitteluun, liikkumiseen, yhteisöllisyyteen, mielen hyvinvointiin, sekä kasvien ja maaperän ominaisuuksiin. Erilaisten tarpeiden tasapuolinen huomioiminen kaupunkiympäristössä edellyttää useiden toimijoiden yhteistyötä.

Keski-Suomessa on käynnissä parasta aikaa maakuntastrategian päivitys, ja myös maakuntakaavaa päivitetään. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. Kuntien metsien hoitosuunnitelmissa on varauksia kunnan metsäalueiden virkistyskäytöstä sekä myös talous- ja suojelumetsäluokitteluja.

Aktiivisilla kuntalaisilla on siis mahdollisuuksia vaikuttaa lähiluonnon ja -metsien tilaan. Minä olen onnellisessa asemassa, koska minun lähimetsäni on jo luokiteltu suojelluksi.

Janne Laitinen
biologi
Meijän polku, JAMK

Ulkoiluvuosi2021

Ulkoiluvuosi2021

Taidekaupunki haastaa asukkaitaan ulkoilemaan läpi koko vuoden! 

Tervetuloa Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan ulkoilun teemanvuoden sivuille. Sivusto on toteutettu yhteistyössä Meijän polun kanssa. Kannustamme kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita ulkoilemaan kaverin kanssa, porukalla tai omin päin.

Alta voi valita itsellesi eri vuodenaikoihin sopivia liikumishaasteita, joiden avulla voi seurata omaa liikkumistasi läpi vuoden. Luvassa ulkoilun ja liikkumisen ilon lisäksi myös arvottuja palkintoja osallistujien kesken! 

Haasteiden vuodenajat ovat viitteellisiä, eli niitä voi myös valita itselleen sopivina aikoina. Saunahaasteen voi tehdä kevättalvella ja Miljoonan askeleen haasteen loppukesästä ja niin edespäin. Hiihtohaaste kannattaa kuitenkin ajoittaa lumille ja lintubongaushaaste keväälle.

TALVI

KEVÄT

KESÄ

SYKSY


Ympäri vuoden toteuttavat haasteet

Tasapainohaastetta ja Porrashaastetta voi tehdä käytännössä milloin vain. Vuoden teemana on ulkoilu, joten Porrashaasteessa suorituspaikkana Mäntänvuoren Lydia Widemanin portailla. Portaita on 218 kpl.


Jos haluat osallistua palkintojen arvontaan, voit palauttaa täytetyt haastepäiväkirjat yhteystietojen kanssa xxxxxxx arkisin klo 9-16 tai postilla osoitteeseen xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Kaikkien haastepäiväkirjojen palauttaneiden kesken arvotaan vuoden lopulla xxxxxxxxx ja xxxxxxxxxx.


Haasteet pienryhmille

Jos teillä on kasassa 2–7 hengen porukka, niin Meijän polun Vuosikellosta löytyy liikuntahaasteita myös ryhmäkäyttöön. Näissä haasteissa lähdetään yhdessä tavoittelemaan päämääriä. Kivaa tekemistä siis koko porukalle! Tekemistä ryhmille löytyy täältä. Jos haluatte osallistua arvontaan, niin palauttakaa ryhmäharjoituspäiväkirja yhteyshenkilön yhteystiedoilla täytettynä.

Mänttä-Vilppulan luontokohteet ja -reitit löytyvät täältä, jos kaipaat ideoita ulkoiluretkille.

Nappaa itsellesi haasteita alta! Tarkat ohjeet ja tulostettavat harjoituspäiväkirjat löytyvät linkkien takaa. ja sitten vain liikkumaan!

Sauvakävelyhaaste ryhmille

Sauvakävelyhaaste ryhmille

Sauvakävelyhaasteessa lähdetään nimensä mukaisesti sauvakävelemään kohden parempaa kuntoa ja oloa!

2-5 hengen ryhmälle valitaan ensiksi yhteinen sauvakävelytavoite (kts. malli alla). Kun tavoite on valittu, niin loppu onkin pelkkää nautinnollista sauvakävelyä. Valitun tavoitteen voi saavuttaa yhdessä ryhmän kanssa kävellen, tai sitten kukin omien aikataulujensa mukaan. Tavoiteajan voi jakaa esimerkiksi muutamaan pidempään kävelykertaan tai vaikka joka päivälle lyhyempiin pätkiin.

Jos sauvakävelykerrat ovat ainoa fyysinen aktiviteettinne viikon mittaan, niin pyrkikää kohden 150 minuutin viikkotavoitetta, joka sisältää tällöin fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaisen viikko-aktiivisuuden. Jos ryhmässänne on vähän liikkuvia jäseniä, niin aloittakaa 90 viikkominuutista ja pitäkää tätä tahtia yllä ensimmäisen haasteen, eli neljän viikon ajan. Seuraavaan haasteeseen voitte sitten valita 120 minuuttia viikkotavoitteeksi.

Voit tulostaa ryhmäharjoituspäiväkirjan alta ryhmän käyttöön. Jos ette pysty tulostamaan harjoituspäiväkirjaa, niin pitäkää tuloksista erillistä muistilistaa. Tulokset voi kirjata ylös kerran viikossa, jos ryhmäläiset eivät pidä yhteyttä useammin.


Jos ryhmänne koostuu on innokkaista kävelijöistä, niin voitte ottaa Sauvakävelyhaasteen rinnalle henkilökohtaiset Miljoonan askeleen haasteet, joissa käveltyjä askeleita seurataan useamman kuukauden ajan. Näistä askelista voi sitten esim 180 minuuttia viikossa kävellä sauvojen kanssa ja loput kertyy arjen muusta kävelyaktiivisuudesta. Kaksi haastetta yhdellä iskulla!


Linja 18

Linja 18

Sippulanniemen luontopolulla reitti kulkee moninaisessa luontoympäristössä. Alueella on muun muassa mahdollisuus ylittää suo pitkospuilla. Kuva Juho Jäppinen.

Linjan 18 varrella sijaitsee monta erinomaista luontokohdetta, joissa pääsee eri pituisille luontoreiteille. Lyhyin näistä on Tourujoen luontopolku. Pidempiä retkiä kaipaaville Sippulanniemi ja Sippulanniemen luontopolku sekä Laajavuorija Laajavuoren luontopolku tarjoavat paljon kokemista. Linjalla pääsee myös Harjulle sekä Haukanniemen luontoalueelle.

Linkkireitin varrelta pääsee kätevästi myös Jyväsjärven, Viitaniemen ja Ristikiven rantaraiteille vesistöjen äärelle. 

Osittain linjan 18 kanssa samaa reittiä kulkee Nenäinniemestä lähtevä linja 18K.

Voit myös ladata kartan alla olevasta napista omalle laitteellesi.


Nature stops

Nature stops

In Jyväskylä, buses transport
you to the trails

Luontopysäkit (Nature stops) is a new project, launched in Jyväskylä, Finland to map and connect the city’s diverse forest trails to the local public transportation system, Linkki. The concept design for this project is a Meijän polku (Our Path) proposal. Meijän polku is a 30-year initiative promoting community health and wellbeing in Central Finland.

Photo Hanna-Kaisa Hämäläinen

We set out to see how we could form a more fluid connection between the city’s wonderful nature sites, the local public transportation system and the city’s residents, says Juho Jäppinen, who is involved in the planning of the project. – We know that there are thousands of elderly people in the city who do not own a car, and their range of motion is often limited to their immediate surroundings. Many families with small children or people suffering from various disabilities are also in a similar situation. These are the groups that would benefit most from time spent in nature.

There is a growing body of research on the benefits of exposure to the forest on the health and well-being of people, however this information is usually slow in being put into practice. Accessing forest trails with a familiar bus system could be one way of lowering the threshold for getting out in urban nature and thereby distributing the health benefits of nature more evenly to the general population. Most of Jyväskylä’s natural sites are located along local bus routes or less than five hundred meters from these.

The link provides smooth access to many nearby nature destinations in Jyväskylä and it is not always necessary to take your car in order to go hiking. The “Nature stops” concept combines the goals of promoting sustainable mobility with the beneficial effects of exercise in nature, says Kati Kankainen, the coordinator of smart mobility in the city of Jyväskylä, who has overseen the “Nature Stops” project.

The maps are designed so that the user can see all the Natural recreation areas and forest trails along each bus route and includes the name of the bus stop next to each site.

The mobile transportation app “Linkki can be used to monitor the bus traffic in real time and to keep an eye on which bus stop to get off at, for each nature destination.

For more information, contact
Juho Jäppinen
meijanpolku@gmail.com


Publishing of the Nature Stops are part of the events of the first Central Finland Trail Week, initiated by Meijän polku and Kesli.

Iäkkäiden tasapainoharjoittelu, taso 1

Iäkkäiden tasapainoharjoittelu, taso 1

Tasolle 1. olemme keränneet harjoitusvideoita sekä ohjeita, joita voit harjoitella kotona. Näissä harjoitteissa käytetään harjoittelun apuna tuolia tai vastaavaa tukea. Varmista aina, että käyttämäsi tuki pysyy hyvin paikoillaan ja pystyssä. Jos tason 1. harjoitteet tuntuvat liian helpoilta, voit katsoa tason 2. harjoitteet.


 • 30 minuutin selkokielellä puhuttu ja tekstitetty voimaa ja tasapainoa kehittävä jumppa, jossa 9 liikettä tehdään tuolilla istuen tai siitä tukea ottaen. Jumppaohjeet voi tulostaa myös tiivistettynä versiona paperille.
 • Mukaan tarvitset: Tuoli 

 • 23 minuutin selkokielellä puhuttu ja tekstitetty voima ja tasapaino jumppa, jossa 9 liikettä tehdään pääosin tuolilla istuen tai siitä tukea ottaen. 
 • Mukaan tarvitset: Tuoli 
 • Halutessasi voit haastaa itseäsi ottamalla mukaan 1-3 kilon nilkkapainot

Tasapainohaaste sisältää muutamia seisomatasapainoa kehittäviä liikkeitä, joissa kehittymistä voi seurata tulostettavan harjoituspäiväkirjan avulla. Aloita silmät auki tehtävistä liikkeistä ja muista pitää tuki tarvittaessa lähellä. Siirry haastavampiin liikkeisiin vasta, kun se on turvallista.


Jos kaipaat ideoita liikkumisen lisäämiseen, voit tutustua Meijän polun Vuosikelloon. Vuosikellosta löytyy eri vuodenaikoihin sopivia liikunta-aktiviteetteja ja hyvinvointihaasteita. Haasteet sopivat kaiken ikäisille. 


Lasten motoristen taitojen harjoittaminen – ideoita liikkumiseen netistä

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen – ideoita liikkumiseen netistä

Tähän sivulle olemme keränneet erilaisia sivustoja, joilta löytyy runsaasti tekemistä sekä ideoita lasten ja nuorten motoristen taitojen harjoitteluun niin kotosalla kuin kodin lähiympäristössäkin.


MOTORIIKAN HARJOITTAMISEEN INSPIROIVIA SIVUSTOJA

 • Mitä motoriikka on? Tutkittua, mutta käytännönläheistä tietoa motoriikasta
 • Vinkkejä skillilataamosta siihen, miten eri taitoja voi harjoitella lasten kanssa  

 • Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lapsille
 • Mitä motoriikka on? 
 • Miten harjoitan lapsen kanssa motorisia taitoja – käytännönläheisiä vinkkejä pelien, leikkien ja tehtävien kautta

 • Ideoita leikkeihin eri ympäristöissä ja vuodenaikoina 
 • Sivustolle voi ilmoittaa myös uusia leikkejä 
 • Yhteensä yli 900 leikkiä 

 • Erityisesti välineen käsittelytaitojen harjoitteluun hyviä käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita

IDEOITA ETÄKOULUUN JA OPETTAJILLE

 • Miten yhdistää liike ja kognitiivisen oppimisen tavoitteet konkreettisesti arjessa? 
 • Leikkien tavoitteissa on otettu huomioon lapsen kehitys kognition, motoriikan sekä sosioemotionaalisen oppimisen kannalta 

 • Sivusto tarjoaa runsaasti vinkkejä erilaisten liikuntasisältöjen opettamiseksi ja ohjeistamiseksi oppilaille. Näiden lisäksi vinkeissä on tarjolla erilaisia edistymisen seurannan välineitä esimerkiksi liikunnan arvioinnin tueksi. 

 • Toiminnallisen opetuksen integrointiin ideoita (esim. matikka, historia) 
 • Kaksi esimerkkiä ilmiötunneista 
 • Muuta materiaalia, kuten video-ohjeistus kärrynpyörään tai käsilläseisontaan 

PERHEILLE VINKKEJÄ TYLSIIN HETKIIN JA YHDESSÄ LIIKKUMISEEN

 • Liikkeen näkökulmasta ennen kaikkea vinkkejä perheiden yhteiseen liikkumiseen

 • Onko yhteisen tekemisen lista huvennut tyhjäksi? Etkö tiedä, mitä kivaa voisi keksiä? Käy kurkkaamassa Pikku kakkosen laatimat 100 ideaa – löydät varmasti jonkun, mitä ette ole vielä tehneet! 

 • Miljoonan askeleen perhehaasteessa lähdemme yhdessä koko perheen voimin keräämään miljoonaa käveltyä askelta kuukaudessa! Helppoa vai vaikeaa!? Kokeillaan!!