Liikunta kroonisissa sairauksissa

Liikunta kroonisissa sairauksissa

Jos sinulla on sairaus tai vamma joka hankaloittaa liikkumista tai harrastamista, niin et ole yksin: esimerkiksi tyypin 2 diabetestä sairastaa yli 500 000 suomalaista. Verenpainelääkitystä käyttää saman verran suomalaisia ja korkeasta veren kolesterolista kärsii myös sadat tuhannet suomalaiset.

Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti useimpien kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Alla olevassa infograafissa on joitain nostoja Keski-Suomen alueelta.

Infografi: Erik Niemi, Meijän polku, 2019.

Vaikka kroonisia sairauksia on paljon, niin liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti useimpien kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Näyttöä sairauksien ehkäisystä ja hoidosta on muun muassa:

  • sepelvaltimotaudissa
  • kohonneessa verenpaineessa
  • tyypin 2 diabeteksessä
  • metabolisessa oireyhtymässä
  • osteoporoosissa

Nämä sairaudet myös usein edistävät muiden sairauksien ja vaivojen alkamista, joten siksikin on tärkeä reagoida jo ensimmäisiin varoitusmerkkeihin. Liikunnalla pystyy vaikuttamaan positiivisesti näiden ja muiden sairauksien vaaratekijöihin, kuten

  • LDL- ja HDL-kolesterolin tasoihin
  • insuliiniresistenssiin
  • paastoinsuliinitasoon
  • verenpaineeseen
  • vyötärölihavuuteen

Sairauksien hyvän hoidon kannalta lääkitys on tärkeää, mutta sillä ei päästä puuttumaan juurikaan sairauden alkuperäisiin aiheuttajiin, joita voivat olla esimerkiksi liikunnan vähäisyys ja epäterveellinen ruokavalio. Näihin päästään puuttumaan elämäntapamuutoksilla, joista Meijän polulla panostetaan liikkumien lisäämiseen ja palautumiseen. Alla olevan kaavion avulla voit pohtia sairauden vaikutusta kokonaiskuvaan.

Kolmiota voi miettiä fyysisenä kehona tai mielentilana. Sairaus tai vamma akuutissa vaiheessa vie yleensä lähes kaiken huomiomme. Oli sitten kyseessä nilkan nyrjähdys, sydänkohtaus tai todettu krooninen sairaus kuten tyypin 2 diabetes. Ajan kuluessa pyrkimyksenä tulisi olla vähentää sairauden tai vamman vaikutusta itsessämme.

Tavoitteena tulisi olla, että näemme sairauden vain yhtenä pienenä osana suurempaa kokonaisuutta. Kokonaisuutta joka pystyy sairaudesta tai vammasta huolimatta liikkumaan ja kehittymään useilla eri tavoilla.

Jos sairaus tai vamma vaikuttaa fyysisesti, niin silloin aktiviteettia voi lisätä mielen tasolla, esimerkiksi opiskelemalla uutta kieltä. Jos taas haasteita on mielen puolella, niin fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja luonnossa oleskelu auttaa usein vähentämään mielen ongelmia. Ei vähinten jo pelkästään fyysiseen aktiiviuuteen käytetyn ajan lisääntymisen kautta, jolloin mielellä on muuta puuhaa, kuin velloa negatiivisissa ajatuksissa. Jos pystyt lisäämään liikkumiseen luontoelementin, niin liikunnan tuomat hyödyt lisääntyvät. Voit aloittaa luontoliikkumisen vaikka Meijän polun Metsähaasteen tai Vesistöhaasteen avulla.

Käytössä olevaa kapasiteettia voi lisätä myös erilaisilla meditatiivisilla ja rauhoittumiseen ohjaavilla harjoitteilla. Luonnossa oleskelu on tässäkin tapauksessa yksi loistava mahdollisuus. Tai saunominen, joka myös rauhoittaa mieltä ja laskee verenpainetta. Saunomisen vauhtiin pääsee Saunahaasteemme avulla.

Sairastaessa kroonisia sairauksia onkin tärkeää havaita mahdollisuuksia, joita on käytössäsi vammasta tai sairaudesta huolimatta. Voit miettiä erilaisia liikkumismuotoja, joita sinulle on ehdotettu, tai olet nähnyt muiden tekevän, ja jotka ovat herättäneet pienenkin mielenkiinnon sinussa. Tällaisissa alitajunnan pienissä signaaleissa saattaa piillä ratkaisu ongelmaasi. Liikunta voi myös olla vaikka kotitöiden tekemistä, luonnossa kävelyä, tai pihapelien pelailua naapureiden kanssa. Uimahalli ja eri vesiliikunnan muodot on havaittu hyviksi liikuntamuodoiksi useiden eri vammojen ja sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.