Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaan terveysdatan hyödyntämisen työelämäprofessuuri – työelämäprofessorina aloittaa Pirjo Mustonen

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaan terveysdatan hyödyntämisen työelämäprofessuuri – työelämäprofessorina aloittaa Pirjo Mustonen

IT-tiedekunta vastaa uuden digitaalisen, tekoälyyn pohjautuvat sote-järjestelmän koulutus- ja tutkimustarpeisiin.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessorina (Professor of Practice) aloittaa KSSHP:n kehittäjäylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pirjo Mustonen. Informaatioteknologian tiedekuntaan sijoitetun kaksivuotisen professuurin ala on terveysdata ja sen hyödyntäminen.

Työelämäprofessuurin myötä Mustonen tuo tekoälyn hyödyntämiseen lääkärin näkökulman ja auttaa IT-alan ammattilaisia määrittelemään ne ongelmat, jotka ovat keskeisiä käytännön terveydenhoitotyössä.

Pirjo Mustonen on ollut käynnistämässä Keski-Suomessa uudenlaista hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämisliikettä, Meijän polkua. Meijän polku (2017–2047) tähtää keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen neljän teeman – liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Taustalla on Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn asiantuntijaverkosto.

– Uusi teknologia antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen datan keräämiseen, terveystutkimukseen ja esimerkiksi terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointiin. Näin voidaan selvittää, miten kansalaiset voivat Keski-Suomessa ja millä muutoksilla eri väestöryhmien hyvinvointi voisi parantua, Pirjo Mustonen sanoo.

– Digitalisaatio terveydenhuollossa johtaa lyhyellä aikavälillä siihen, että ihmiset itse voivat entistä paremmin tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Sitä tukee se, että heitä itseään koskevat terveystiedot mm. geeneistä ja mahdollisista riskeistä tulevat yhä laajemmin hänen käyttöönsä. Työelämäprofessuuri syventää erinomaisella tavalla yhteistyötä näiden kysymysten tutkimuksessa ja kehittämisessä Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välillä, sanoo Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja.

– Hyvinvoinnin ja ICT:n yhdistäminen etenee joustavimmin Mustosen kaltaisten organisaatioiden välisten muutosagenttien kautta. Hän kykenee ymmärtämään kummankin puolen osaamisen, mahdollisuudet ja keskeiset kehittämiskohteet viikoittaisessa vuorovaikutuksessa molempien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa. Odotukset yhteistyön tiivistymiselle entisestään ovat korkealla, toteaa informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen.

– Työelämäprofessuuri syventää osaamistamme terveysdatasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista hoitohenkilöiden ja lääkärien työssä sekä terveydenhuollon organisaatioissa ja yksilötasolla. Tulevassa sote-järjestelmässä potilasdatan analysointi ja ennustemallit ovat keskeisiä. Käynnistämme myös terveysdatan analysoinnin koulutuksen osana tietotekniikan maisteri- ja tohtoriohjelmien erikoistumisopintoja. Tähän uusi työelämäprofessuuri tuo lääketieteen osaamisen, iloitsee professori Pekka Neittaanmäki informaatioteknologian tiedekunnasta.

Lisätietoja:

Professor of Practice (terveysdata ja sen hyödyntäminen), Pirjo Mustonen, p. 014 269 5290

Professori Pekka Neittaanmäki, Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto puh. 040 550 7005, pekka.neittaanmaki(a)jyu.fi

 

Pirjo Mustonen

 • Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri
 • Kehittäjäylilääkäri KSSHP:ssä 2014-
 • Useita luottamustehtäviä, mm.
  • Valvira pysyvä asiantuntija 2011-
  • Suomen sisätautilääkärien Yhdistyksen hallituksen jäsen 2011-
  • WG of Thrombosis, European Society of Cardiology, jäsen 2007-
 • Useiden Käypä hoito –työryhmien jäsen
  • Laskimotukos ja keuhkoembolia 2013-
  • Leikkausta edeltävä arviointi 2013-
  • Sydämen vajaatoiminta 2015-
  • Kuolevan potilaan oireiden hoito 2016-
 • Ohjannut useita väitöskirjoja
 • Aktiivinen tutkimustyö, mm. ”Sydänperäisen aivoverenkiertohäiriön TT-diagnostiikka ja aiemmin tunnistamattomat riskitekijät”, jonka nimettynä johtajana toimii
 • Aktiivinen julkaisutyö mm. kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä