Meijän polku

Meijän polku

LII­KUN­TA

LEPO

LUONTO


YHTEISÖLLISYYS


Oletko mukana Meijän polulla? Kerro, että olet ottanut haasteen vastaan! >> Meijän polku – laskuri.


Kuukauden kunta


Mikä Meijän polku on?

Meijän polku on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polun pääteemat ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys. Meijän polun taustalta löytyy Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO). KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Mukaan polulle halutaan kaikki väestöryhmät: terveet ja pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset, iäkkäät, työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, maahanmuuttajat, hyvin toimeentulevat ja vähävaraiset. Liikunta-, lepo- ja yhteisöllisyysmuodot sopeutuvat kullekin ryhmälle ja yksilölle sopivaksi.

Tervetuloa mukaan Meijän polulle – kaikki ovat tervetulleita!


Facebook


TwitterInstagram