Meijän polku

Meijän polku

LII­KUN­TA

LEPO

LUONTO


YHTEISÖLLISYYS


Oletko mukana Meijän polulla? Kerro, että olet ottanut haasteen vastaan! >> Meijän polku – laskuri.


Kuukauden kunta: Joutsa


Mikä Meijän polku on?

Meijän polku on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polun pääteemat ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys. Meijän polun taustalta löytyy Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO). KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Mukaan polulle halutaan kaikki väestöryhmät: terveet ja pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset, iäkkäät, työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, maahanmuuttajat, hyvin toimeentulevat ja vähävaraiset. Liikunta-, lepo- ja yhteisöllisyysmuodot sopeutuvat kullekin ryhmälle ja yksilölle sopivaksi.

Tervetuloa mukaan Meijän polulle – kaikki ovat tervetulleita!


Facebook


TwitterInstagram