Yhdessä ei olla yksin-hanke

Yhdessä ei olla yksin-hanke

Yksi Meijän polun yhteistyökumppaneista on Yhdessä ei olla yksin-hanke.

Huhtikuun 2017 alussa käynnistyneen hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Yhdessä ei olla yksin -hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Haluamme tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski.

Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi.

Yhdessä ei olla yksin -hanke haluaa edistää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisen välittämisen kulttuuria esimerkiksi lisäämällä ja kehittämällä kohtaamisen paikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Hanke levittää ja vakiinnuttaa hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen mahdollisuuksien muotoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lisätietoja:

Yhdessä ei olla yksin

Yhteystiedot:

Sirpa Pekkarinen
Puh. 040 653 7220, sirpa.pekkarinen(a)koske.fi

Projektikehittäjä Anja Saksola
Puh. 040 526 2521, anja.saksola(a)koske.fi