Avainsana: yhteistyö

Meijän polku kansainvälisessä testissä

Meijän polku kansainvälisessä testissä

Thematic Trail Trigger (ThreeT, 3T) -projekti

Luonto, lepo, liikunta ja yhteisöllisyys, siis Meijän polun teemat. Miten kertoa teemoistamme kiinnostavasti ja ymmärrettävästi kansainväliselle kuulijakunnalle?

Keski-Suomen Liiton hallinnoima 3T-hanke on kerännyt keskisuomalaisia hyviä käytäntöjä, jotka vahvistavat alueen toimijoiden yhteistyötä ja tiedonjakamista, ja näin edistävät alueen omien vahvuuksien pohjalta mm. kulttuuri- ja luontomatkailua. Meijän polku on yksi tunnistetuista, keskisuomalaisista hyvistä käytännöistä. Romanian Brasovissa kukin 3T-hankkeen kumppani esitteli hyvät käytäntönsä ja täten kuulimme 35 pitchausta. Valtaosa oli hyvin konkreettisia esityksiä; pyhiinvaellusreittejä, luontopolkuja, matkailukohteiden toisiinsa linkittäviä palveluita ja isoja infrahankkeita. Mitenhän tässä käy, kun Meijän polku on teemallinen, 30-vuotinen kansanterveydenedistämisliike.

3T-hankkeen edustajia Romanian Brasovissa maaliskuussa 2019.

Vastaanotto oli kiinnostunut. Meijän Polku sai äänestyksessä ykkössijoja toiseksi eniten heti hiljaisuus-teeman jälkeen. Seurasi toinen pitchauskierros ja ajattelin lisätä pitchauksessani panoksia. Nostin esille Meijän polun luontoteeman, kuinka luonto tuodaan uuteen Sairaala Novaa ja Keski-Suomen hyvinvoinninosaamiskeskittymän (KeHO) kanssa järjestettävän Terveysmetsä-koulutuksen. Suosio oli taattu. Kesäkuun alussa 3T-hankkeen kumppanit saapuvat Jyväskylään ja Meijän polun aktiivit järjestävät kansainvälisille vieraille keskisuomalaisen luontokokemuksen sekä Sairaala Novan luonto-teeman esittelyn. Muita esiteltäviä hyviä käytäntöjä ovat Alvar Aalto -risteily, Saunamaakunta sekä biokaasuekosysteemi.

Olemme Meijän polussa konkretisoimassa ryhmämme asiantuntijoiden ajatuksia käytännön toiminnaksi ja Terveysmetsä-koulutus on tästä hyvä esimerkki. Koulutukseen osallistujat siirtävät koulutuksen oppeja sitten omaan toimintaympäristöönsä, omaan työhönsä ja vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on saada keskisuomalaisia ihmisiä liikkumaan luonnossa ja kokemaan itse luonnon hyvinvointivaikutukset.

Janne Laitinen, Meijän polun luontoaktiivi

Lue lisää:

https://www.interregeurope.eu/threet/news/

https://kehofinland.fi/fi/

Elämän virtapiirit kulkevat Meijän polulla

Elämän virtapiirit kulkevat Meijän polulla

Yhteiskuntatieteilijät ovat ryhmitelleet yhteiskunnalliset ongelmat kahdentyyppisiksi eli kesyiksi ja ilkeiksi ongelmiksi. Kesyt ongelmat ovat helposti määriteltävissä. Niillä on alku ja loppu. Ongelmat voidaan ratkaista ja niiden ratkaisijat voidaan nimetä. Tekniset ongelmat ovat usein luonteeltaan kesyjä, vaikka niiden ratkaiseminen voi olla hyvinkin vaativa tehtävä. Sillan rakentaminen on esimerkki kesystä ongelmasta. Ilkeät ongelmat, joita on kutsuttu myös pirullisiksi ja kinkkisiksi ongelmiksi, ovat luonteeltaan erilaisia. Niitä on vaikea määritellä. Niillä ei ole alkua ja loppua. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole olemassa. Ratkaisijoita ei voida nimetä. Ongelmat ovat erilaisten oireiden, syiden ja seurausten kimppuja. Jonkin ongelman ratkaisusta tai ratkaisuyrityksestä voi seurata uusia ongelmia.

Monet sosiaaliset ongelmat kuten syrjäytyneisyys, köyhyys, yksinäisyys sekä päihteiden käyttöön ja vammaisuuteen liittyvät ongelmat ovat luonteeltaan ilkeitä. Ilkeä ongelma ei välttämättä ole ongelma sanan siinä merkityksessä, että se pitää ja se voidaan ratkaista. Kyse on usein asiakokonaisuudesta tai ilmiöstä, johon tulee kiinnittää huomiota ja joka vaatii toimenpiteitä.

Edellinen on ah, niin ajankohtaista vieläkin, vaikka nuo sanat löytyvät vuoden 2008 Elämän Virtapiiri -projektin loppuraportin etusivuilta. Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistyksen Elvi-projekti on esimerkki kehittämistyöstä, jossa käytiin ilkeiden ongelmien kimppuun. Siinä käytettiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla auttaa maaseudun haja-asutusalueilla asuvia ikääntyviä ihmisiä. Keskeinen kysymys on ollut, miten vanhenevien ihmisten ja heidän lähiympäristönsä voimavarojen avulla voidaan helpottaa ihmisten arjen sujumista ja ehkäistä ongelmien syntyä tai pahenemista. Projektin aikana virinneet vertaisohjaajien vetämät elvi-ryhmät toimivat edelleen pikkukylissään.

Yhdessä ei olla yksin-hanke jatkaa työtä ilkeiden ongelmien kimpussa

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE on STEA-rahoitteisen Yhdessä ei olla yksin-hankkeen avulla voinut kulkea edelleen toimivien elvi-ryhmien rinnalla. Näitä kulmakuntia ovat olleet kylät mm. Kivijärven Lokakylällä, Kannonkosken Vuoskoskella ja Karstulan Vastingilla. Etenkin niillä kylillä, joista on pitkä matka kirkonkylälle ja ikäihmisten palvelukeskuksiin, on paikallinen oma vertaisryhmä merkityksellinen ja jopa ainut kohtaamispaikka.

Yhdessä ei olla yksin -hanke (2017-2019) vähentää yksinäisyyttä ja selvittää osallisuuden esteitä. Näitä molempia Keski-Suomessa ikävä kyllä riittää, ja ilmiö jos mikä on ilkeä ongelma. Lohduttavaa on ollut huomata, että taakse jääneen talven aikana on työsalkussa kulkenut mukana monta hyvää menetelmää ja vinkkiä voimaannuttaa edellä kuvatun kaltaista vapaaehtoistyötä ja asukasta lähellä olevia auttajia. Kansanterveys- ja hyvinvointiliike Meijän Polku on antanut salkkuumme kolme ällää ja yhden yyn. Teemoista – lepo, luonto, liikunta ja yhteisöllisyys – on ollut helppo puhua ja saada myös kohderyhmän osallistujat puhumaan itse.

Luonto on yksi Meijän polun teemoista.

Luontosuhteen käsittämistä on auttanut salkusta löytyneet Ikäinstituutin mielipakkakortit. Mielipakka on mielen hyvinvointiin keskittyvä kuvakorttisarja, joka on räätälöity ikääntyville ihmisille. Monen talvisen kuvan avulla on kylän senioriasukas ryhtynyt muistelemaan kansakouluajan hiihtolatuja tai kotimetsässä paimenessa vietettyjä hetkiä. Vanhoja kuunnellessa tuleekin mieleen, että ennen vanhaan hyötyliikunnalla pidettiin kunto koholla ja mieli virkeänä! Syksyiset marja- ja sieniretket sekä kalastus ja metsästys tuovat nautinnollista hyvinvointia edelleen monelle maaseudun asukkaalle.

Lisämaustetta keskusteluihin on tuonut Miina Sillanpää -säätiön Neuvokkaiden naisten konstikokoelma. Erityisesti ikääntyville yksinäisille naisille suunnattu ohjaajan opas ja konstikirja sisältävät keskustelun ja toiminnan aiheita teemoista kestävä arki, pienellä rahalla toimiminen, aktiivinen kansalaisuus, mielen hyvinvointi, liikunta & ulkoilu, kulttuuri ja ravitsemus. On helppo uskoa, että samaan keskusteluun saadaan Meijän polku-kampanja liitettyä vaivatta mukaan.

 

Sirpa Pekkarinen

Projektipäällikkö, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE

 

www.meijanpolku.fi