Opinnäytetyö Meijän polun alkupamauksen vaikutuksista

Opinnäytetyö Meijän polun alkupamauksen vaikutuksista

Meijän polku käynnistyi Alkupamauksella syyskuussa 2017. Alkupamaustapahtuman vaikutuksista ja Keski-Suomen kuntien hyvinvoinnin edistämisen tilanteesta on valmistunut opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Opinnäytetyön teki Tatu Kokkonen, joka valmistui JAMKista joulukuussa 2017. Opinnäytetyön käytännön toteutukseen kuului toiminnallinen osuus Meijän polun aloitustapahtumassa sekä tapahtuman jälkeen tehdyt haastattelut viidessä eri kunnassa.

Opinnäytetyön tulosten perusteella osallistujien palaute Alkupamauspäivästä oli positiivista ja kiinnostus Meijän polkua kohtaan korkealla tasolla. Osallistujista yli puolet ideoi henkilökohtaisia hyvinvointitekoja Padlet-verkkosivun virtuaaliseinälle. Tehtävän tarkoituksena oli saada osallistujat ajattelemaan henkilökohtaista hyvinvointiaan.

Tapahtuman päätteeksi osallistujille jaettiin frisbeegolfminikiekkoja, joiden tarkoituksena oli haastaa muita kuntien henkilöitä hyvinvointitekoihin. Viestikiekot toimivat konkreettisena työkaluna ihmisten tavoittamiselle.

Alkupamauksen jälkeen opinnäytetyötä varten haastateltiin kunnanjohtajia, jotka toimivat eräänlaisina Meijän polun suunnannäyttäjinä kunnissa. Haastatteluissa nousi esille kattavasti olemassa olevaa kuntien hyvinvointitoimintaa ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Lisäksi organisaatio- ja kuntatason hyvinvoinnin edistämisen haasteita tiedostettiin ja pystyttiin nimeämään alkupamauspäivän herättelyn seurauksena. Selkeitä vaikeasti tavoitettavia väestöryhmiä kuntatasolla nimettiin.

Yhteistyötoiveita ja ideoita Meijän polulle saatiin kerättyä onnistuneesti. Tärkeää on uusien ideoiden luominen ja toimivien ratkaisujen saaminen käytäntöön kuntatasolla, jossa tulee hyödyntää kaikkien toimijoiden osaamista teknologian, palveluiden ja toiminnanohjaamisen kautta.

Kunnista esiin nousseet toiveet ja palaute on otettu huomioon osana Meijän polun jatkokehitystä. Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja julkaisutietokannasta Theseuksesta.