Monimuotoisuus kunniaan

Monimuotoisuus kunniaan

Ihmiselämä tukeutuu täysin luontoympäristön ns. ekosysteemipalveluihin, kuten hengitettävään ilmaan, puhtaaseen veteen ja ruokaan. Luonnonvarojen käyttö mahdollistaa meille nykyisen kaltaisen elämäntavan. Tästä syystä luonnon monimuotoisuutta tulee tukea ja edistää kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Ihmisten hyvinvointi ja terveys pohjaavat luonnon monimuotoisuuteen. Edistämällä luonnon monimuotoisuutta edistämme omaa hyvinvointiamme ja elinmahdollisuuksiamme.

Luonnon monimuotoisuus on tärkeää, sillä ihminen on täysin riippuvainen luonnosta ja monimuotoinen luonto on elinvoimainen. Mitä monimuotoisempi luonto on, sitä useammalla eliöillä on mahdollisuus elää elämäänsä lajityypillisiä tarpeitaan täyttäen. Monimuotoisuus liittyy tiiviisti myös ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Onkin tärkeä muistaa monimuotoisuuden eri näkökulmat, eli luonnon elinympäristöjen monimuotoisuus, eliölajien monimuotoisuus sekä eliölajien geneettinen monimuotoisuus. Monimuotoinen luonto sopeutuu evoluution mekanismein paremmin myös ympäristön muutokseen.

Luonnon monimuotoisuuden tärkeyden sisäistäminen ja lähiluonnon hyväksi toimiminen edistää myös monia sosiaalisia ja psykologisia tarpeita ja lisää merkityksellisyyden kokemuksia, edistäen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vinkkejä

Kuntapäättäjät

  • Osallistakaa kuntalaiset mukaan alueen luontokohteiden ja reitistöjen sekä ulkoliikuntapaikkojen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon
  • Luontosuhteen ja luonnon ymmärtämisen edistäminen osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa.
  • Luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden lisääminen.
Talkoot ovat mainio tapa mahdollistaa sekä yhteisöllisyyttä, mutta myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa ja edistämistä.