Luonnosta Virtaa -ryhmiin haetaan osallistujia

Luonnosta Virtaa -ryhmiin haetaan osallistujia

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on käynnistynyt luontolähtöisiin interventioihin ja masennuksen hoitoon liittyvä tutkimushanke. Luontolähtöisissä, Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ryhmissä hyödynnetään tavoitteellisesti ja ammatillisesti luonnon hyvinvointi vaikutuksia osana masennuksen kuntoutusta.

Työikäisille suunnatussa LuoVi -ryhmissä painottuu sosiaalisen kontaktin merkitys, erilaiset teemat liittyen masennuksesta kuntoutumiseen sekä elvyttävä ja hyvinvointia tukeva ympäristö. Ryhmien tavoitteena on, että kuntoutujan minäkuva vahvistuu myönteisemmäksi, masennusoireilu helpottuu ja toimintakyky paranee. Lisäksi tähän tutkimukseen sisältyy tavanomaista hoitoa saava kontrolliryhmä, jolloin on mahdollista vertailla tavanomaista hoitoa saavia ja LuoVi -ryhmän osallistujia.

LuoVi-ryhmät alkavat Jyväskylässä elokuussa 2019 ja huhtikuussa 2020. Ryhmät kestävät 12 viikon ajan, tapaamisten keston ollessa 90 min. Ryhmät tapaavat kaupunkiympäristön luontokohteissa (puisto, kaupunkimetsä, lähimetsä) tehden ryhmässä ohjattuja harjoituksia. Ohjauksen periaatteita ovat mm. turvallisuuden tukeminen, luontomielipaikan avulla luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen. Hyvinvoinnille suotuisan sosiaalisen ja fyysisen ympäristön avulla pyritään tukemaan osallistujien vuorovaikutusta sekä hyväksyvää läsnäoloa.

LuoVi-ryhmistä on ollut jo aiemmin tutkimusta, jossa on selvitetty luonnossa ulkoilun ja luontolähtöisen intervention sekä työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen mukaan luonnossa ulkoilu on yhteydessä erityisesti työn imun kokemukseen. Työn imu tarkoittaa työntekijän kokemaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Lisäksi havaittiin, että LuoVi-ryhmään osallistuneilla sekä itsenäisellä ulkoilulla oli välittömiä myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen työstä irrottautumiseen.

Meneillään oleva LuoVi-ryhmiin ja masennuksen hoitoon liittyvä tutkimushanke on Kelan rahoittama ja se toteutuu yhteistyössä Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Keski-Suomessa haetaan mukaan työikäisiä osallistujia, joilla on masennusdiagnoosi ja hoitokontakti esimerkiksi YTHS:ssä, työterveyshuollossa, perus- tai mielenterveyspalveluissa.Osallistujan on hyvä haluta työskennellä ryhmämuotoisesti luonnossa sekä kyetä sitoutumaan 12 viikoittaiseen, 90 min kestoiseen ryhmätapaamiseen Jyväskylässä. Mukaan tutkimukseen voi hakea aina heinäkuun loppuun saakka.

Lisätietoja:

Jyväskylän alueen ryhmät ohjaa psykologi Susanna Homanen, joka myös tällä hetkellä rekrytoi osallistujia. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, otathan yhteyttä puhelimitse: 040 725 8148 (parhaiten tavoitettavissa keskiviikkoisin ja torstaisin) tai sähköpostitse: susanna.a.homanen@jyu.fi.

Tutkimushankkeen www-sivut: www.jyu.fi/luontointerventio