Kohden kestävämpää kehitystä

Kohden kestävämpää kehitystä

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on yksi aikakautemme avainkysymyksistä. Osana Meijän polun taustoitustyötä olemme toteuttaneet mallin kestävän kehityksen toimintatavoista.

Ihmisen sosiaalinen ja taloudellinen elämä tasapainottelee ekologisen kestävyyden päällä. Kirjaimellisesti luonnon kantokyvyn varassa. Yhteiskuntien kestävä kehitys tasapainottaa sosiaalisen ja taloudellisen kokonaisuuden tuomaa taakkaa luonnolle. Kestävä kehitys ei kuitenkaan tällä hetkellä tasapainota päällään olevaa ihmiselon taakkaa, ja sieltä valuukin ekologista kestävyyttä syövyttäviä vaikutuksia laajasti ympäristöömme (spillover). Kun nämä valumat tuhoavat tarpeeksi ympäristöämme, niin koko kokonaisuus romahtaa. Tällä hetkellä olemme tässä kehityksen vaiheessa, ja tuhoamme kaikkea kannattelevaa alustaamme kiihtyvällä vauhdilla. 

Onkin erityisen tärkeää saada nopeasti kestävän kehityksen suojapuskuri sosiaalisen ja taloudellisen paineen ja luontoympäristömme välille. Tämä kestävän kehityksen osa-alueiden korrelaatio on jokaisen syytä ymmärtää. 


The unstable system model.

Mallin ovat toteuttaneet Janne Laitinen ja Juho Jäppinen, Meijän polku / JAMK, 2021.