Kävellen kohden parempaa tulevaisuutta

Kävellen kohden parempaa tulevaisuutta

Maaliskuun alussa käynnistynyt Miljoonan askeleen haasteemme Facebook -ryhmä kokosi nopeasti kasaan 350 kävelijää, jotka lähtivät omaan tahtiinsa tavoittelemaan miljoonaa askelta. Ryhmäläiset asettelivat tavoitteita itsenäisesti haasteeseen sisällytetyn testausviikon tulosten mukaisesti. Suurin osa alkutavoitteista sijoittui kahdentoista ja kuudentoista viikon, eli 3-4 kuukauden, välille. Kahdentoista viikon tavoitteessa päivittäinen tavoiteaskelmäärä on 11 910 askelta. Viikkotasolla tämä tekee 84 000 askelta. Kuudentoista viikon tavoitteessa samat luvut ovat 8 930 ja 62 500. Lisää tavoitteista Miljoonan askeleen haasteen -sivulta.

Alla olevasta graafista näkyy facebook-ryhmäämme haasteen suorittamisesta ilmoittaneet ja heidän ’maaliintulonsa’. Matkan varrella moni huomasi, että alussa asetettu tavoite täyttyisi huomattavasti oletettua nopeammin, kun kävelyn vauhtiin oli kerran päästy. Lähes viisikymmentä kävelijää askelsi miljoonannen askeleensa ennen kolmannen kuukauden päättymistä.

Mitä tällaiset askelmäärät sitten merkitsevät? No kävelemisen onnea ainakin. Ne tarkoittavat myös hyvän peruskunnon säilymistä tai sellaisen saavuttamista, jos aiemmin kunto on ollut heikompaa. Ne merkitsevät myös kehon painon hallintaa laihtumisen jälkeen sekä laihtumisen tukea, jos tavoitteena on vähentää painoa. Kansainvälisessä tutkimuksessa 11 500 askelta suositellaan myös lapsille ja nuorille tavoitetasoksi päivittäisille askelmäärille.

Kävelymäärien lisäämisellä on myös graalinmaljamaisia vaikutuksia, sillä korkeammat päivittäiset askelmäärät linkitetään myös matalampaan kokonaiskuolleisuuteen. Kahdeksantuhatta askelta päivittäin kävelevillä oli selkeästi matalampi kokonaiskuolleisuus kuin neljätuhatta askelta kävelevillä. Kaksitoista tuhatta askelta kävelevillä kuolleisuus laski vielä reilusti edellä mainituista. Kahdeksaan tuhanteen päivittäiseen askeleeseen yltää Miljoonan askeleen haasteemme neljän kuukauden haasteessa ja 12 000 askeleeseen pääsee kolmen kuukauden haasteessa.

Toki aktiivista liikkumista pitää jatkaa yksittäisten haasteiden jälkeenkin, mutta 3-4 kuukauden haaste antaa hyvän alkusykäyksen kohden parempaa tulevaisuutta liikkumiselle. Samalla haasteen tekeminen antaa selkeät mielikuvat tarvittavista kävelymääristä sekä sopivista reiteistä näiden kävelymäärien saavuttamiseksi.

Kävellen kohden parempaa tulevaisuutta

Maailma on lähtenyt koronan innoittamana liikkumaan vauhdikkaasti kohden parempaa tulevaisuutta. Skotlannissa julkaistiin juuri kannanotto, jossa julkisen sektorin ja kolmannen sektorin organisaatiot kannustavat maata kohden parempaa tulevaisuutta. Ja miten parempaan tulevaisuuteen Skotlannissa päädytään? Kävelemällä tietenkin. Pandemiakevät lisäsi skotlantilaisten kävelyä noin 60 prosentilla. Tähän päästiin muun muassa parantamalla kävelyolosuhteita ja lisäämällä kävelyreittejä esimerkiksi autokaistoja kaventamalla. Tästä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta upeasta kuudenkymmenen prosentin kävelymäärien lisääntymisestä ollaan otettu vauhdilla opiksi, ja tavoitteena on jatkaa skotlantilaisten kävelyn lisäämistä kohden parempaa tulevaisuutta.

Ja skotlantilaiset eivät ole yksikseen kävelemässä kohden parempaa huomista, vaan samanlaista kävelyolosuhteiden vauhdikasta parantamista on nähty muuallakin. EU:n tulevaisuuslinjaukset myös omalta osaltaan tukevat tällaisia ratkaisuja.

Ja kävellen kohden syksyä

Suosittelemmekin tekemään kuntatasolla kävelystä helpompaa kuntalaisille. Yksi tapa on lähteä parantamaan kävelyn mahdollistavia reitistöjä. Näissä panostusta voisi laittaa luontoreitistöille, jotka myös skotlannissa on huomiotu. Polkujen kunnostus ja toteutus onnistuu suhteellisen nopealla aikataululla ja pienellä vaivannäöllä. Parhaimmillaan se onnistuu jo olemassa olevien reitistöjen esille tuomisella. Tällaista työtä voi tehdä vaikka Keski-Suomen reitistöviikolla syyskuussa.

Yksilötasolla yksi varteenotettava tapa pitää itsensä liikkeellä syksyllä on haastaa itsensä ja ystävänsä Miljoonan askeleen haasteeseen, jolloin, vaikka hieman kevyemmin tavoittein, pysyy päivittäinen fyysinen aktiivisuus terveydelle hyödyllisellä tasolla aina marras-joulukuulle saakka.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2763292?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2020.1382


Yleinen