Yleistietoa

Yleistietoa

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.

Keski-Suomi koetaan ja tunnetaan kokonaisuudessaan luonnon, liikunnan ja levon hyvinvoivana ja yhteisöllisenä maakuntana
= yhteinen tavoite

Monipuolinen paikallisuuden kirjo: jokaisessa kunnassa, kaupunginosassa ja yhteisössä on teemoista omia variaatioitaan
= tyyli on vapaa

Kenelle?

Mukaan Meijän polulle toivotetaan kaikki: terveet ja pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset, iäkkäät, työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, maahanmuuttajat, hyvin toimeentulevat ja vähävaraiset. Luonto-, liikunta-, lepo- ja yhteisöllisyysmuodot sopeutuvat kullekin ryhmälle ja yksilölle sopivaksi.

Meijän polun tavoitteena on kannustaa Keski-Suomen asukkaita ja laajemminkin ihmisiä nauttimaan luonnosta sekä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota riittävään levon määrään ja laatuun. Esiin nostetaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, jota tukee reitistöillä ja lähiluonnossa vietetty aika ja liikkuminen sekä yhteisöllisyyttä tukeva toiminta, joka puolestaan voi lievittää modernia kansantautia, yksinäisyyttä.

Liikunnan, levon ja yhteisöllisyyden merkittävänä taustaympäristönä Meijän polulla on Keski-Suomen upea luonto, joka on monen alueen asukkaan sielunmaisema.

#keskisuomi #lähiluonto #reitistöt

Mitä käytännössä?

Meijän polku toimii keskisuomalaisen hyvinvoinnin ja terveyden aktiivisena kehitys-, kokeilu- ja  innovointialustana, josta on vuoden 2017 jälkeen lähtenyt liikkeelle monet keskisuomalaisia ja nykyisin laajemminkin suomalaisia luontoon, liikuntaan ja palautumiseen ohjaavat ja kannustavat kokonaisuudet. Tällaisia ovat muun muassa Keski-Suomen Terveysmetsä -konsepti, Keski-Suomen reitistöviikko, Luontopysäkit, Luontotyöpäivä ja Lähiluonto-sivusto. Lisäksi sivuillemme on koottu tietoa esimerkiksi lasten motorisesta harjoittelusta ja iäkkäiden tasapainoharjoittelusta. Viimeisimpänä sivustollemme on lisätty Senioreiden hyvinvointitestit -sivusto sekä Työikäisten hyvinvointitestit -sivusto, joiden avulla voidaan järjestää matalan kynnyksen testaustapahtumia kunnissa ja vaikkapa liikuntaryhmissä.

Meijän polku on mukana muun muassa myös Oivalluksia oppimisympäristöissä -projektissa sekä Soivat maisemat -projektissa.

Sivuiltamme löytyy myös aktiivinen blogi, jossa esitellään aiheisiimme liittyviä kirjoituksia niin Keski-Suomesta kuin muualtakin Suomesta.

#reitistöviikko #luontopysäkit #luontotyöpäivä #työmatkarönsyily #outdoorofficeday #lähiluonto #terveysmetsä

Taustaa

Kevään ja kesän aikanavuonna 2017 Meijän polkua valmisteltiin, ja tiistaina 12.9.2017 Meijän polku käynnistyi noin 80 maakunnallisen suunnannäyttäjän voimin Alkupamaus-tapahtumassa. Kunnat ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeisessä roolissa, joten tapahtumaan kutsuttiin kaikkien Keski-Suomen kunnanjohtajien lisäksi heidän haastamanaan kolme henkilöä kustakin kunnasta. Mukana oli esimerkiksi järjestöjen ja yritysten edustajia. Alkupamauksen ideana oli, että siihen osallistujat haastavat mukaan oman kuntansa muita asukkaita tai organisaationsa edustajia, ja vähitellen Meijän polun teemat ja ideat leviävät yhä laajemmalle.

Taustavoimat

Meijän polku sai alkunsa KeHOn innovaatiotyöryhmän ja kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustosen ideasta, ja sitä valmistelemassa ja suunnittelemassa ovat olleet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ”proffakaarti”, Keski-Suomen Biopankki, liikuntatoimijat (Likes, KesLi) ja korkeakoulut (JAMK ja JYU) sekä Metsähallituksen luontopalvelut, eli terveydenhuollon, kansanterveyden ja liikunnan asiantuntijat yhteistyössä luontotoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään edelleen laajasti eri organisaatioiden, järjestöjen, yritysten, projektien ja hankkeiden kanssa.

Tervetuloa mukaan Meijän poluille!