Yleistietoa

Yleistietoa

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.

Keski-Suomi koetaan ja tunnetaan kokonaisuudessaan luonnon, liikunnan ja levon hyvinvoivana ja yhteisöllisenä maakuntana
= yhteinen tavoite

Monipuolinen paikallisuuden kirjo: jokaisessa kunnassa, kaupunginosassa ja yhteisössä on teemoista omia variaatioitaan
= tyyli on vapaa

Meijän polku on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KeHOn toimintaa.

Taustavoimat

Meijän polku sai alkunsa KeHOn innovaatiotyöryhmän ja kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustosen ideasta, ja sitä valmistelemassa ja suunnittelemassa ovat olleet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ”proffakaarti”, Keski-Suomen Biopankki, liikuntatoimijat (Likes, KesLi) ja korkeakoulut (JAMK ja JYU) sekä Metsähallituksen luontopalvelut, eli terveydenhuollon, kansanterveyden ja liikunnan asiantuntijat yhteistyössä luontotoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään laajasti eri organisaatioiden, järjestöjen, yritysten, projektien ja hankkeiden kanssa.

Kenelle?

Mukaan Meijän polulle halutaan kaikki väestöryhmät: terveet ja pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset, iäkkäät, työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, maahanmuuttajat, hyvin toimeentulevat ja vähävaraiset. Liikunta-, lepo- ja yhteisöllisyysmuodot sopeutuvat kullekin ryhmälle ja yksilölle sopivaksi.

Meijän polun tavoitteena on kannustaa Keski-Suomen asukkaita liikkumaan sekä kiinnittämään huomiota riittävään levon määrään ja laatuun. Esiin nostetaan erityisesti yhdessä liikkumista ja muuta yhteisöllistä toimintaa, joka puolestaan voi lievittää modernia kansantautia, yksinäisyyttä.

Liikunnan, levon ja yhteisöllisyyden merkittävänä taustaympäristönä Meijän polulla on Keski-Suomen upea luonto, joka on monen alueen asukkaan sielunmaisema.

Mitä käytännössä?

Keski-Suomen maakuntajohto ja kaikki Keski-Suomen kunnat kunnanjohtajiensa johdolla on haastettu mukaan suunnannäyttäjiksi Meijän polulle. Myös KeHOssa mukana olevat organisaatiot on haastettu mukaan.

Meijän polku on laittanut liikkeelle haasteen, joka leviää eri puolille Keski-Suomea ja laittaa osallistujat miettimään, millaisia hyvinvointitekoja arjessa voisi toteuttaa. Millaista tukea voitaisiin tarjota heille, jotka kokevat hyvinvoinnissaan parannettavaa? Voitaisiinko lähiliikuntapaikkoja ja kansallispuistoja hyödyntää aktiivisemmin? Miten vaikkapa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai ikääntyneiden asumisyksiköissä voitaisiin tehdä uudenlaisia hyvinvointitekoja? Voitaisiinko eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyntää Meijän polun teemoja? Miten modernia kansantautia, yksinäisyyttä,, voitaisiin lieventää?

Meijän polun toimintatapoja ovat esimerkiksi yhteisölliset tapahtumat, järjestö-, hanke- ja yritysyhteistyö ja Kuukauden kunta -toiminta, joka tukee keskisuomalaisia kuntia hyvinvointityössä.

Modernin liikunta- ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Jatkossa esimerkiksi kirjastoilla ja yhdistyksillä voisi olla uudenlaisia tehtäviä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Meijän polun etenemistä on tarkoitus seurata eri mittareilla ja tulevia tutkimustuloksia hyödyntäen.

Taustaa

Kevään ja kesän 2017 aikana Meijän polkua  valmisteltiin, ja tiistaina 12.9.2017 Meijän polku käynnistyi n. 80 maakunnallisen suunnannäyttäjän voimin Alkupamaus-tapahtumassa. Kunnat ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeisessä roolissa, joten tapahtumaan kutsuttiin kaikkien Keski-Suomen kunnanjohtajien lisäksi heidän haastamanaan kolme henkilöä kustakin kunnasta. Mukana oli esimerkiksi järjestöjen ja yritysten edustajia. Alkupamauksen ideana oli, että siihen osallistujat haastavat mukaan oman kuntansa muita asukkaita tai organisaationsa edustajia, ja vähitellen Meijän polku leviää yhä laajemmalle.

Tervetuloa mukaan!