Teemat

Teemat

Liikunta on olennainen osa hyvinvointia. Omin lihasvoimin tapahtuva liikkuminen, oli se sitten välimatkaliikuntaa, hyötyliikuntaa tai liikuntaharrastuksia, tukee jaksamista arjessa ja ylläpitää toiminta- ja työkykyä.

Liikunnan on havaittu ehkäisevän tehokkaasti monia sairauksia, ja toimivan jopa hoitokeinona monissa pitkäaikaissairauksissa. Liikunnalla on monipuolisia vaikutuksia aivojen toimintaan ja kognitioon, ja uusimmissa aivotutkimuksissa sen onkin havaittu edistävän oppimista ja ehkäisevän ikääntymisen vaikutuksia kognitiivisissa toiminnoissa.

Liikunta on edellytys lapsen ja nuoren terveelliselle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää mahdollistaa lasten luontainen liike. Kouluissa henkilökunta on kokenut lisätyn liikunnan parantavan koulupäivien työrauhaa ja viihtyvyyttä. Nuoruusiän liikunnalla on havaittu olevan myös yhteys sekä koulumenestykseen peruskoulun päättyessä että koulutusvuosien määrään aikuisuudessa.

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia elämysten kokemiseen ja yhteisöllisyyteen. Näitä liikunnan vaikutuksia ei usein tule ensimmäisenä ajatelleeksikaan. Liikunta voi joskus olla se tekosyy, joka kokoaa ihmiset yhteen ja ehkäisee yksinäisyyttä ja jopa syrjäytymistä. Liikunta voi auttaa päivärytmin ylläpitämisessä haastavissa elämäntilanteissa, ja joskus liikuntatoiminta voi olla aluksi ainoa yhteinen kieli osallistujien välillä.

Täältä löydät liikunta- ja harjoitusvideoita

Voit tutustua myös liikunnan ja hyvinvoinnin Vuosikelloomme, josta löytyy tekemistä ja haasteita ympäri vuoden!

 

Meijän polun pääteemat ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys. Hyvinvointimme rakentuu näistä  elementeistä. Kun nämä tekijät ovat sopivasti tasapainossa pystymme vastaamaan arjen haasteisiin töissä, kotona ja vapaa-aikana.

Levon ja unen merkitys hyvinvoinnissa on suuri, koska se takaa riittävän palautumisen sekä toimintakyvyn seuraavalle päivälle. Meijän polulla tuomme julki erilaisia malleja vaalia hyvää lepoa, unta ja palautumista.

Kirjastoja ja liikuntaseuroja kaavaillaan keskeiseen rooliin toiminnan jalkauttamiseksi. Levon ja liikunnan määrän ja laadun analysointiin haetaan osallistujia ihmiseltä ihmiselle -haastekampanjan avulla.

Kuntien tehtäväkentässä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen korostuu jatkossa, joten kunnan päättäjiä ja virkamiehiä kannustetaan omaleimaisuuteen Meijän polun käytännön toimintatapoja ja yhteisöllisyyttä luotaessa. Tavoite on yhteinen, mutta tyyli on vapaa!

 

Liikunnan, levon ja yhteisöllisyyden merkittävänä taustaympäristönä Meijän polulla on Keski-Suomen upea luonto, joka on monen alueen asukkaan sielunmaisema. Luontomaiseman näkeminen kuvassa tai videolla rauhoittaa ja kohentaa mielialaa sekä auttaa keskittymään.

Nauti luonnosta kuvina: tässä sinulle 3,5 min mittainen Luontorentous, joka koostuu keskisuomalaisista kansallispuistomaisemista.

 

Yksi osa yhteisöllisyyttä on Meijän polku -laskuri, jonka kautta jokainen voi kertoa olevansa mukana Meijän polulla. Meijän polku -haaste:

Haluan liittyä mukaan Meijän polulle, joissa tavoitellaan pitkäjänteisesti yhdessä toimimalla yhteistä hyvää oloa ja parempaa terveyttä. Haluan olla rakentamassa Keski-Suomea, joka tunnetaan myös muualla liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden maakuntana.