Avainsana: luonto

Keski-Suomen Terveysmetsä

Keski-Suomen Terveysmetsä

Keväällä 2024 Meijän poluilla otetaan uusi hypähdys kohden luontoa, kun lähdemme kehittämään maakunnallista Meijän metsät -mallia, jonka tuloksia ja tuotoksia päästään Keski-Suomessa testaamaan ja jakamaan syksyllä 2024, ja muualla Suomessa tämän jälkeen. Meijän metsät -malli valittiin nimittäin osaksi Sitra Lab -ohjelmaa, johon pääsi mukaan kahdeksan tiimiä eri puolilta Suomea kokeilemaan luonnon kannalta kestäviä elämäntapoja ja niiden levittämistä. 

Alla voi tutustua keskisuomalaisen terveysmetsän historiaan.

Mikä on Terveysmetsä?

Terveysmetsä on Sipoossa kehitetty toimintamalli luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimintamalli kehitettiin osana metsien monimuotoisuuden suojeluohjelmaa (METSO). Toimintamallin keskiössä on sarja ohjattuja luontoretkiä, joiden tarkoitus on tukea osallistujien terveyttä ja hyvinvointia. Luontoretkien sarjan myötä osallistuja alkaa tiedostamaan luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia ja saa runsaasti vinkkejä niiden hyödyntämiseen omassa arjessaan. Lisäksi osallistuja tutustuu monipuolisesti oman lähiympäristönsä luontoon ja oppii arvostamaan luontoa. Tavoitteena on syventää luontoyhteyttä ja näin vahvistaa luonnon asemaa elämänhallinnan ja -ilon lähteenä.

Luonnon parantavia vaikutuksia on tutkittu paljon ja niistä on saatu hyviä tuloksia terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimusten mukaan luonnossa verenpaine, lihasjännitys ja stressihormonien määrä laskee, keskittymiskyky ja muisti paranevat ja kehon immuunijärjestelmä vahvistuu. Luonnossa myös ajatukset selkiytyvät ja luovuus kasvaa.

Lähiluonto on kaikille helposti saavutettavissa ympäri vuoden ja toimii keskisuomalaisen terveysmetsän kehtona.

Terveysmetsä Keski-Suomessa

Meijän polku edistää terveysmetsäteeman juurtumista osaksi terveyden edistämistä Keski-Suomessa. Olimme mukana YLEn Mennään metsään -kampanjassa syksyllä 2018 Leivonmäen kansallispuistossa. Keväällä 2019 Meijän polku järjesti Terveysmetsäluennon ja -opaskoulutuksen keskisuomalaisille, jotka yhdistävät omassa työssään luonnon ja terveyden edistämisen. Seuraava vaihe oli syksyllä 2020 Keski-Suomen reitistöviikolla pidetty keskisuomalaisen terveysmetsän Meijän Metsät -työpaja. Keski-Suomessa on 37 koulutettua terveysmetsäopasta ja kukin heistä edistää suomalaista metsäsuhdetta, ja planetaarista hyvinvointia. 

Terveysmetsäopaskoulutuksen käyneet ja Meijän Metsät -työpajassa oppeja syventäneet mahdollistavat moniaistillisia luontoelämyksiä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutuksissa käytiin läpi terveysmetsäretkien suunnittelua, turvallisuusasioita, luonnon tutkittuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja niistä kertomista, luonnontuntemuksen merkitystä, hyvinvointia tukevien luontokohteiden tunnistamista, terveysmetsäharjoitteita, sekä luontosuhteen syventämistä. Koulutukset antavat valmiudet suunnitella ja ohjata terveysmetsäretkiä erilaisille kohderyhmille. 

Yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä, joissa toimii Keski-Suomen terveysmetsäopaskoulutuksen saaneita terveysmetsäoppaita.

Lähiluonto mahdollistaa paitsi luonnollisen monipuolisen liikkumisen, mutta myös levon ja oleilun.

Lähiluonnon merkitys korostuu ihmisen hyvinvoinnille

Suomalaisten suosituin harrastus on yhä kävelylenkkeily ja liikuntasuositusten mukaan jo kevytkin liikuskelu on terveyden kannalta hyödyllistä. Ja viheralueiden saavutettavuus lisää tutkitusti liikunnallista aktiivisuutta. Mikä olisikaan siis luonnollisempi paikka liikkumiseen kuin lähiluonto ja -metsät? Tätä ajatusta tukee myös se, että puolet suomalaisista asuu alle 200 metrin päässä lähimetsistä. Jokamiehenoikeudet takaavat vielä sen, että luonnossa liikkuminen on mahdollista lähes kaikkialla.

Meijän polulla Keski-Suomen terveysmetsistä liikkeelle lähtenyt polku on johdattanut useiden luonnon hyvinvointivaikutuksia ja niiden saavutettavuutta edistävän idean kehittymiseen. Yksi näistä on Luontopysäkit -kokonaisuus, joka on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen (Linkki) kanssa. Jyväskylän Ladun kanssa toteutimme kesällä 2021 lapsiperheiden luontoliikkumista aktivoivan Tossu- ja tassupolun Ladun Majan lähimetsään. Vuodesta 2022 olemme olleet mukana Oivalluksia oppimisympäristöissä -projektissa sekä Soivat maisemat -projektissa, joissa ollaan lähdetty johdattelemaan koululaisia ja ikääntyneitä kohden lähiluontoa.

Keski-Suomen reitistöviikko on Meijän polun käynnistämä, vuodesta 2020 asti vuosittain toteutettu tapahtumaviikko, jonka aikana keskisuomalaisia luontoreitistöjä ja monia luonnossa liikkumisen ja oleskelun mahdollisuuksia pidetään esillä. Luontotyöpäivä-teeman alla olemme lähteneet viemään myös suomalaista työtä kohden luonnon hyvinvointivaikutuksia.

Useat Meijän polun sosiaaliset innovaatiot ovat siirtyneet myös maakuntarajojen ulkopuolelle ja meille on ollut tärkeää mahdollistaa positiivista muutosta myös omaa maakuntaa laajemmin yhteiskunnassa. Meijän polun tavoite onkin saada ihmiset liikkumaan luonnossa ja ymmärtämään monimuotoisen luonnon tärkeyden myös ihmisen hyvinvoinnille.


Lokakuussa 2021 avattiin Meijän polulla Lähiluonto-sivusto, jolle on kerätty tietoa luonnon terveysvaikutuksista sekä keinoista lisätä lähiluonnon saavutettavuutta ja käyttöä.


Lisätietoja Keski-Suomen Terveysmetsä -konseptista
Janne Laitinen
janne.laitinen@jamk.fi


Lukuvinkkejä

Lapset ja nuoret Meijän polulla

Lapset ja nuoret Meijän polulla

Osallistuin lokakuun alkupuolella Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman viimeisille Valtakunnallisille LAPE-päiville ja lokakuun lopulla puolestaan maailmankaikkeuden ensimmäiseen Lapsifoorumiin, jossa käynnistettiin lapsistrategian laatiminen. Työn tavoitteena on lapsimyönteinen yhteiskunta vuonna 2040. Sekä LAPE-ohjelman lähestyvä loppu että Lapsifoorumi kirvoittivat pohtimaan lapsen ja nuoren oikeutta liikuntaan, lepoon, luontoon ja yhteisöllisyyteen.

Ihminen on luotu liikkumaan ja pientä lasta katsoessa tämä tuntuu hyvin luonnolliselta. Lapsella on oikeus hyppiä, pomppia, kiivetä, tanssia. Keho ja mieli ovat yhtä. Liikunta tukee lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehittymistä ja oppimista. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisiltaan kannustusta ja mallia sekä olosuhteita, jotka mahdollistavat liikunnan pienet ja isot teot arjessa.

Mummon kanssa kalliolla.

Lapset ja nuoret tarvitsevat lepoa sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta myös lepoa vallitsevasta kiireestä, suorituskeskeisyydestä, somesta, erilaisista arkea kuormittavista (aikuisten) huolista ja murheista. Aikaa olla, kasvaa ja kehittyä rauhassa. Turvallisia rajoja, kohtaamista ja läsnäoloa. Tarvittaessa tukea, kuntoutusta ja hoitoa johonkin erityisempään.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tutustua luontoon, saada luontokokemuksia ja oppia luonnon avulla. Luonto stimuloi liikkumaan, rentouttaa ja rauhoittaa. Luonnossa voi kulkea yksin tai yhdessä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus puhtaaseen ja terveelliseen elinympäristöön. Meidän jokaisen vastuulla on pitää luonnosta huolta, jotta vielä syntymättömätkin lapset saavat nähdä luonnon ihmeitä ja nauttia niistä.

Puussa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus kuulua ja tulla kuulluksi, olla osa jo(i)takin yhteisö(j)ä ja saada mahdollisuuksia vaikuttaa. Olla ja elää ilman kiusaamista, harrastaa niin halutessaan, omistaa kaveri ja edes yksi turvallinen aikuinen. Saada tarvittaessa tukea ja apua läheltä, niin pienempiin kuin vaativampiinkin tarpeisiin.

Liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys ovat hyvinvoinnin peruspilareita. Ihan jokainen meistä voi pienten tekojen, asenteen ja esimerkin kautta huolehtia, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada vahvat tukipilarit oman polkunsa kannattimiksi. Meijän polulla kulkevat myös lapset ja nuoret.

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, LIKES

www.meijanpolku.fi

Meijän poluilta Pyhätunturin rakkakivimaastoihin – noviisin polkujuoksukokemus Tunturimaratonilta

Meijän poluilta Pyhätunturin rakkakivimaastoihin – noviisin polkujuoksukokemus Tunturimaratonilta

Elokuisena viikonloppuna starttasin liki 200 muun juoksijan kanssa Pyhätunturilla juostavalle Tunturimaratonin 43 km:n matkalle. Kyseessä oli elämäni ensimmäinen maratonmittainen juoksu. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan yli 500 juoksijaa kolmelle eri matkalle. Joku viisas kysyi maalintuloni jälkeen, oliko minulla käynyt mielessä testata maratonia jossain vähemmän haastavassa maastossa. No ei. Halusin kokeilla rajojani. Pyhätunturi jylhine rakkakivimaastoineen tarjosi juuri riittävän hurjan haasteen polkujuoksuun hurahtaneelle. Uhkarohkeus kannatti, sillä koin jotain, jonka määrittelen kuuluvaksi vaikuttavimpien urheilukokemusteni joukkoon.

Kuva: Onevision.fi/Juha Saatamoinen
Kuva: Onevision.fi/Juha Saatamoinen

Tunturimaratonin maastoja on kuvattu vaativaksi ja hyvin tekniseksi maastoksi polkujuoksukilpailujen sarjassa. Kilpailu jännitti etukäteen. Mietin, miten pärjään noviisina vaativissa rakkakivimaastoissa, joissa nousumetrejä kertyy juoksun aikana yli tuhat metriä. Metsäisemmätkin polut reitillä ovat hyvin kivikkoisia ja juurakot korkeita. Reitti kulkee kaukana yleisistä teistä. Juoksu sujui odottamattoman hyvin ja jaksoin edetä tasaiseen tahtiin. Huoltopisteitä oli reitin varrella riittävästi, suolakurkut maistuivat ja neste riitti loppuun asti. Lopulta ylitin maaliviivan etujoukoissa alle kuuden tunnin ajassa vieläpä melko hyvävoimaisena!

Polkujuoksu – yhteisöllinen harrastus

Polkujuoksussa juostaan poluilla, kuten lajin nimikin kertoo. Polkujuoksu on yksi tapa hyvä yhdistää luonnossa oleminen ja hikiliikunta. Polkujuoksua voi harrastaa lähimetsässä, luontopoluilla tai pidemmillä reiteillä, paikoissa, mihin polkujuoksija ikinä keksikään kulkunsa suunnata. Polkujuoksun harrastajamäärät ovat nousseet ja polkujuoksutapahtumia järjestetään ympäri Suomea erilaisissa maastoissa sekä eri vuodenaikoina. Lajissa voi valita mieleisensä metsämaaston ja edetä itselle sopivaan tahtiin luonnosta nauttien.

Polkujuoksussa yhteisöllisyys on vahvaa. Juoksijat kannustavat toisiaan, tapahtumiin osallistutaan porukalla ja juoksun aikana voi jutella muiden juoksijoiden kanssa yhdessä poluilla edeten. Useilla paikkakunnilla on polkujuoksuryhmiä, jonka kautta saa opastusta ja lenkkiseuraa poluille. Keski-Suomessa Meijän polkujen alueella toimii aktiivisena polkujuoksuryhmänä Jyväskylä Trail Runners, jonka kautta olen päässyt tutustumaan polkujuoksun hienouteen kokeneempien juoksijoiden seurassa. Yhteisössä on loistotyyppejä, joiden kanssa olen löytänyt uusille poluille, saanut kokea niin polut kaupungissa Kehä Vihreän maastoissa kuin rämpimisen syvällä suossa Keski-Suomen perämetsissä. Yhteisöllisyydessä on voimaa!

Pyhätunturin polkuja.
Pyhätunturin polkuja.

Metsään liikkumaan!

Vajaa viikko Tunturimaratonin jälkeen mieli ja keho halaajaa päästä jälleen metsään ja lenkille. Mietteissä siintää jo seuraava haaste. Miksi tätä sitten teen, miksi juuri tämä on mun juttu? Oma vaativa ja kiireinen työ, vilkas perhe-elämä keskellä ruuhkavuosia ja tarve säännöllisestä ulkoliikunnasta ajavat minut metsään. Metsä on paikka, jossa voin rauhassa, mitään ajattelematta ulkoilla ja nauttia liikunnasta unohtamatta sisälläni vellovaa pientä kilpailuhengetärtä. Se vaatii, että välillä löytyy riittävästi liikuntahaastetta ja tavoitteita, joita kohti edetä. Jyväskylä ympäristöineen tarjoaa ihanteellisen ympäristön harrastukselleni. Haluan kokemukseni jakamalla innostaa keskisuomalaisia liikkumaan ja tutustumaan lähialueen metsiin, joko juoksemalla poluilla tai muuten vaan luonnosta nauttien. Keski-Suomesta löytyy hienoja maastoja, jotka meidän kaikkien kannattaa hyödyntää.

Hanna Hämäläinen Pyhätunturin rakkakivimaastoissa. Kuva: Pyhätunturimaraton © All About Lapland, Alexander Kuznetsov
Hanna Pyhätunturin rakkakivimaastoissa. Kuva: Pyhä, Tunturimaraton © All About Lapland, Alexander Kuznetsov

 

Hanna Hämäläinen

LAPE-muutosagentti, Keski-Suomi

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meijanpolku.fi