Avainsana: Koulutus

Terveysmetsäopas -koulutus

Terveysmetsäopas -koulutus

Kenelle koulutus on?

Keski-Suomen Terveysmetsäopaskoulutus on tarkoitettu henkilölle, joka on

  • innostunut ryhmämuotoisen Terveysmetsätoiminnan kehittämisestä omassa työssään
  • kiinnostunut Terveysmetsätoiminnan juurruttamisesta omalla alueellaan Keski-Suomessa
  • luonto- tai terveysalan ammattilaisille, joilla on perustaidot opastaa ryhmiä luonnossa vastuullisesti.

 

Mitä koulutukseen osallistuminen edellyttää?

Koulutukseen osallistujien tulee koulutuksen jälkeen toteuttaa yksi ryhmämuotoinen Terveysmetsäkäynti pienryhmälle ja raportoida sen tuloksista Meijän polulle. Koulutuksen käyneet ja Terveysmetsäryhmäkäynnin toteuttaneet saavat Terveysmetsä-opastodistuksen.

Koulutuksen rahoittaja on Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO, joten koulutuksen omavastuu on vain 50 euroa/hlö. Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 20 henkilöä. Valinnassa huomioidaan mm. hakemuksen laatu, suunniteltu Terveysmetsätoiminta ja kohderyhmät sekä alueellinen sijoittuminen Keski-Suomessa. Koulutukseen pääseminen edellyttää hakulomakkeen täyttämistä, sillä koulutukseen valitaan 20 henkilöä. 

 

Kaikille avoin Terveysmetsä-luento

Ajankohta: perjantai 10.5.2019 kello 9–11

Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, C119

Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautujaa, muille etäosallistumismahdollisuus (linkki lähetetään sähköpostiin).

Luento ja koulutus ovat täyttyneet.

 

Keski-Suomen Terveysmetsä-luento ja -opaskoulutus

Ajankohta: perjantai 10.5.2019 kello 9:00–16:00 luento & koulutus

lauantai 11.5.2019 kello 9:00–16:00

Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, C119

Koulutukseen on valittu 20 henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään terveysmetsätoimintaa Keski-Suomessa.

Hinta: 50 €

Koulutus on täynnä.

 

Luennoitsijat ja kouluttajat

Kouluttajina toimivat Luonnontie Oy:n Adela Pajunen ja Marko Leppänen. FM Marko Leppänen on luonnon terveysvaikutuksiin perehtynyt maantieteilijä ja toimittaja, jolla on pitkä kokemus luonto-opastuksista. FT Adela Pajunen on biologi, luontokasvattaja ja yrittäjä. Leppänen ja Pajunen vetivät vuosina 2014–2017 toteutettua maa- ja metsätalousministeriön Terveysmetsä-hanketta, jonka osana he järjestivät Sipoon kunnan terveyskeskuksen kanssa luontoretkiä tukihoitomuotona muun muassa lievästä masennuksesta tai diabeteksesta kärsiville. Leppäsen ja Pajusen vuonna 2017 kirjoittama Terveysmetsä-kirja kertoo, kuinka monin tavoin erilaiset luontopaikat vaikuttavat ihmiseen ja mikä merkitys säännöllisillä luontoretkillä on ihmisen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

Tervetuloa kanssamme Terveysmetsään!

Lisätietoja: Janne Laitinen, janne.laitinen(at)jamk.fi

Terveysmetsä_koulutus_esite

Keski-Suomen Terveysmetsä

Keski-Suomen Terveysmetsä

Keväällä 2024 Meijän poluilla otetaan uusi hypähdys kohden luontoa, kun lähdemme kehittämään maakunnallista Meijän metsät -mallia, jonka tuloksia ja tuotoksia päästään Keski-Suomessa testaamaan ja jakamaan syksyllä 2024, ja muualla Suomessa tämän jälkeen. Meijän metsät -malli valittiin nimittäin osaksi Sitra Lab -ohjelmaa, johon pääsi mukaan kahdeksan tiimiä eri puolilta Suomea kokeilemaan luonnon kannalta kestäviä elämäntapoja ja niiden levittämistä. 

Alla voi tutustua keskisuomalaisen terveysmetsän historiaan.

Mikä on Terveysmetsä?

Terveysmetsä on Sipoossa kehitetty toimintamalli luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimintamalli kehitettiin osana metsien monimuotoisuuden suojeluohjelmaa (METSO). Toimintamallin keskiössä on sarja ohjattuja luontoretkiä, joiden tarkoitus on tukea osallistujien terveyttä ja hyvinvointia. Luontoretkien sarjan myötä osallistuja alkaa tiedostamaan luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia ja saa runsaasti vinkkejä niiden hyödyntämiseen omassa arjessaan. Lisäksi osallistuja tutustuu monipuolisesti oman lähiympäristönsä luontoon ja oppii arvostamaan luontoa. Tavoitteena on syventää luontoyhteyttä ja näin vahvistaa luonnon asemaa elämänhallinnan ja -ilon lähteenä.

Luonnon parantavia vaikutuksia on tutkittu paljon ja niistä on saatu hyviä tuloksia terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimusten mukaan luonnossa verenpaine, lihasjännitys ja stressihormonien määrä laskee, keskittymiskyky ja muisti paranevat ja kehon immuunijärjestelmä vahvistuu. Luonnossa myös ajatukset selkiytyvät ja luovuus kasvaa.

Lähiluonto on kaikille helposti saavutettavissa ympäri vuoden ja toimii keskisuomalaisen terveysmetsän kehtona.

Terveysmetsä Keski-Suomessa

Meijän polku edistää terveysmetsäteeman juurtumista osaksi terveyden edistämistä Keski-Suomessa. Olimme mukana YLEn Mennään metsään -kampanjassa syksyllä 2018 Leivonmäen kansallispuistossa. Keväällä 2019 Meijän polku järjesti Terveysmetsäluennon ja -opaskoulutuksen keskisuomalaisille, jotka yhdistävät omassa työssään luonnon ja terveyden edistämisen. Seuraava vaihe oli syksyllä 2020 Keski-Suomen reitistöviikolla pidetty keskisuomalaisen terveysmetsän Meijän Metsät -työpaja. Keski-Suomessa on 37 koulutettua terveysmetsäopasta ja kukin heistä edistää suomalaista metsäsuhdetta, ja planetaarista hyvinvointia. 

Terveysmetsäopaskoulutuksen käyneet ja Meijän Metsät -työpajassa oppeja syventäneet mahdollistavat moniaistillisia luontoelämyksiä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutuksissa käytiin läpi terveysmetsäretkien suunnittelua, turvallisuusasioita, luonnon tutkittuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja niistä kertomista, luonnontuntemuksen merkitystä, hyvinvointia tukevien luontokohteiden tunnistamista, terveysmetsäharjoitteita, sekä luontosuhteen syventämistä. Koulutukset antavat valmiudet suunnitella ja ohjata terveysmetsäretkiä erilaisille kohderyhmille. 

Yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä, joissa toimii Keski-Suomen terveysmetsäopaskoulutuksen saaneita terveysmetsäoppaita.

Lähiluonto mahdollistaa paitsi luonnollisen monipuolisen liikkumisen, mutta myös levon ja oleilun.

Lähiluonnon merkitys korostuu ihmisen hyvinvoinnille

Suomalaisten suosituin harrastus on yhä kävelylenkkeily ja liikuntasuositusten mukaan jo kevytkin liikuskelu on terveyden kannalta hyödyllistä. Ja viheralueiden saavutettavuus lisää tutkitusti liikunnallista aktiivisuutta. Mikä olisikaan siis luonnollisempi paikka liikkumiseen kuin lähiluonto ja -metsät? Tätä ajatusta tukee myös se, että puolet suomalaisista asuu alle 200 metrin päässä lähimetsistä. Jokamiehenoikeudet takaavat vielä sen, että luonnossa liikkuminen on mahdollista lähes kaikkialla.

Meijän polulla Keski-Suomen terveysmetsistä liikkeelle lähtenyt polku on johdattanut useiden luonnon hyvinvointivaikutuksia ja niiden saavutettavuutta edistävän idean kehittymiseen. Yksi näistä on Luontopysäkit -kokonaisuus, joka on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen (Linkki) kanssa. Jyväskylän Ladun kanssa toteutimme kesällä 2021 lapsiperheiden luontoliikkumista aktivoivan Tossu- ja tassupolun Ladun Majan lähimetsään. Vuodesta 2022 olemme olleet mukana Oivalluksia oppimisympäristöissä -projektissa sekä Soivat maisemat -projektissa, joissa ollaan lähdetty johdattelemaan koululaisia ja ikääntyneitä kohden lähiluontoa.

Keski-Suomen reitistöviikko on Meijän polun käynnistämä, vuodesta 2020 asti vuosittain toteutettu tapahtumaviikko, jonka aikana keskisuomalaisia luontoreitistöjä ja monia luonnossa liikkumisen ja oleskelun mahdollisuuksia pidetään esillä. Luontotyöpäivä-teeman alla olemme lähteneet viemään myös suomalaista työtä kohden luonnon hyvinvointivaikutuksia.

Useat Meijän polun sosiaaliset innovaatiot ovat siirtyneet myös maakuntarajojen ulkopuolelle ja meille on ollut tärkeää mahdollistaa positiivista muutosta myös omaa maakuntaa laajemmin yhteiskunnassa. Meijän polun tavoite onkin saada ihmiset liikkumaan luonnossa ja ymmärtämään monimuotoisen luonnon tärkeyden myös ihmisen hyvinvoinnille.


Lokakuussa 2021 avattiin Meijän polulla Lähiluonto-sivusto, jolle on kerätty tietoa luonnon terveysvaikutuksista sekä keinoista lisätä lähiluonnon saavutettavuutta ja käyttöä.


Lisätietoja Keski-Suomen Terveysmetsä -konseptista
Janne Laitinen
janne.laitinen@jamk.fi


Lukuvinkkejä