Saunomisen terveysvaikutukset

Saunomisen terveysvaikutukset

Viimevuosina julkaistujen väestötutkimustemme mukaan säännöllinen saunominen on yhteydessä pienempään sydänsairauksien, sydänperäisten äkkikuolemien1, verenpainetaudinsekä Alzheimerin taudin ja dementian vaaraan3. Runsaalla saunomisella on havaittu yhteys myös pienempään hengityselimistön sairauksien riskiinsekä matala-asteisen tulehduksen tasoon5. Joitakin viitteitä on myös siitä, että saunominen parantaisi mielialaa. Erityisesti saunominen näyttäisi olevan hyödyllistä verenkiertoelimistön terveydelle, kun se yhdistetään liikuntaan6.

Stressi siis näyttää helpottavan saunassa, minkä suomalaiset saunojat ovat kokemusperäisesti aina tienneetkin.

Olemme testanneet väestötutkimuksessa saamiamme havaintoja tarkemmin myös suomalaista saunakokemusta vastaavassa koeympäristössä, jossa saunotettiin sata henkilöä vuonna 2016 ja 2017. Sauna ja sydänterveys -tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää lämpöaltisteen vaikutus verenpaineeseen, suonen joustavuuteen, veriarvoihin sekä sykevälivaihteluun (HRV). Koehenkilöinä oli terveitä, keski-iältään 51-vuotiaita keskisuomalaisia naisia ja miehiä, joilla oli vähintään yksi sydänsairauden riskitekijä (kohonnut kolesteroli tai verenpaine, diabetes, ylipaino, tupakointi tai sukurasite).

Tutkimus osoitti 30 minuutin saunomisen alentavan kohonnutta verenpainettaja parantavan verisuonten toimintaa suonen joustavuutta selvittävässä mittauksessa8. Saunominen voi nostaa sykettä jopa keskiraskasta liikuntaa vastaavalla tavalla (120-150 lyöntiä minuutissa). Keskeisiin saunomisen jälkeen mitattuihin veriarvoihin saunomisella ei juuri ollut vaikutusta, mikä vahvistaa, että saunominen on meille kaikille turvallista9. Sykevälivaihtelu koheni 30 minuutin saunomisen seurauksena kertoen kehon autonomisen hermoston toiminnan parantumisesta. Stressi siis näyttää helpottavan saunassa, minkä suomalaiset saunojat ovat kokemusperäisesti aina tienneetkin.

Saunomisen tuottamat akuutit vaikutukset näyttävät olevan lupaavia ja vahvistavan väestötutkimuksen perusteella laadittuja oletuksia, mutta muutosten pysyvyydestä ei vielä ole täyttä varmuutta. Saunomisen terveellisyyden takana voi olla jotakin muutakin. Se kytkeytyy yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainoon, hiljentymiseen, rituaalisuuteen ja meditaatioon. Hyvinvointi on ymmärrettävä kokonaisuutena, jonka kaikkia osatekijöitä emme voi mitata.

Tutustu Meijän Polun saunahaasteeseen ja osallistu omalla saunapäiväkirjalla ja verenpaineen seurannalla. Tulokset voit lähettää osoitteella meijanpolku@gmail.com

Tanjaniina Laukkanen
tutkija
KSSHP/UEF


  1. Laukkanen T, Khan H, Zaccardi F, Laukkanen JA. Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548.
  2. Zaccardi F, Laukkanen T, Willeit P, Kunutsor SK, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna Bathing and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. Am J Hypertens. 2017.
  3. Laukkanen T, Kunutsor S, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer’s disease in middle-aged Finnish men. Age Ageing. 2016.
  4. Kunutsor SK, Laukkanen T, Laukkanen JA. Frequent sauna bathing may reduce the risk of pneumonia in middle-aged Caucasian men: The KIHD prospective cohort study. Respir Med. 2017;132:161-163.
  5. Laukkanen JA, Laukkanen T. Sauna bathing and systemic inflammation. Eur J Epidemiol. 2018;33(3):351-353.
  6. Kunutsor SK, Khan H, Laukkanen T, Laukkanen JA. Joint associations of sauna bathing and cardiorespiratory fitness on cardiovascular and all-cause mortality risk: a long-term prospective cohort study. Ann Med. 2017:1-8.
  7. Laukkanen T, Kunutsor SK, Zaccardi F, et al. Acute effects of sauna bathing on cardiovascular function. J Hum Hypertens.2017.
  8. Lee E, Laukkanen T, Kunutsor SK, et al. Sauna exposure leads to improved arterial compliance: Findings from a non-randomised experimental study. Eur J Prev Cardiol. 2017:2047487317737629.
  9. Kunutsor SK, Häkkinen A, Zaccardi F, et al. Short-term effects of Finnish sauna bathing on blood-based markers of cardiovascular function in non-naive sauna users. Heart Vessels. 2018;33(12):1515-1524.

Laukkanen T ja Laukkanen J. Sauna, keho & mieli. Docendo 2019.

Vuoden 2019 syksyllä ilmestynyt tietokirja Sauna, keho & mieli kokoaa kaiken tämänhetkisen tutkimustiedon saunan terveysvaikutuksista. Kirjoittajat ovat julkaisseet tutkimusryhmänsä kanssa pääosan viimevuosien tieteellisistä havainnoista liittyen suomalaisen saunan terveyttä edistäviin vaikutuksiin. Teos on kattava tietokirja, josta löydät kaikki olennaisimmat tutkimustulokset saunan myönteisistä vaikutuksista terveyteen. Kirjassa perustellaan saunomisen terveyshyötyjä fysiologian kautta ja kerrotaan, miten terveyttä voi edistää mukavasti, saunasta nauttien.

Tiedustelut: tanjaniina@gmail.com