Saavutettavuus kuntoon

Saavutettavuus kuntoon

Suomalaiset asuvat keskimäärin noin 700 metrin päässä lähimetsistä, 1,5 kilometrin päässä puistoista ja kahden kilometrin päässä rannasta. Laajempi ulkoilualue löytyy keskimäärin 4,9 kilometrin päästä. (Luke) Nämä luvut luonnollisesti vaihtelevat runsaasti, mutta lähtökohtaisesti, ja useimmilla suomalaisilla, lähiluonto on helposti saavutettavissa – onhan se lähellä. 

Helposti liikuttavat ja hyvin merkityt reitistöt ovat tärkeä osa reitistöjen ja luontokohteiden saavutettavuutta.

Käytännössä kuitenkin esimerkiksi erilaisille käyttäjäryhmille voi tulla melkoisestikin mutkia matkaan lähiluonnon saavutettavuudessa. Tällaisista ryhmistä esimerkkinä huonokuntoiset vanhukset ja liikuntarajoitteiset, joiden kannalta kyky saavuttaa ja liikkua luontoympäristöissä poikkeaa runsaastikin esimerkiksi työikäisen kyvystä liikkua. 

Lähiluonnon saavutettavuuteen liittyy muun muassa ihmisen liikkumiskyky ja kävelynopeus. Mitä lyhyempiä matkoja ihminen pystyy kävelemään, sitä tärkeämmäksi nousee monimuotoisen lähiluonnon laatu ja saavutettavuuden eri tasot.

Lähiluontoon ja lähiluonnossa kulkevien reitistöjen suunnittelu helppokulkuisiksi ja hyvin opastetuiksi palvelevat siis kaikkia käyttäjäryhmiä, mutta eniten näistä hyötyvät edellä mainitut ryhmittyvät, jotka myös hyötyvät ulkoilusta ja liikunnasta merkittävästi. Hyvälaatuisten reitistöjen suunnittelu ja toteutus on siis kaikkien etu. 


Vinkkejä