Liikuttava lähiluonto

Liikuttava lähiluonto

Lähiluonto liikuttaa suomalaisia ja lähiluonnossa onnistuvat usein myös suomalaisten suosituimmat ulkoiluharrastukset kävelystä pyöräilyyn ja puutarhanhoidosta marjojen ja sienten poimintaan. Ja mikä parasta, lähiluonto on usein nimensä mukaisesti lähellä, sillä puolet suomalaisista asuvat alle 200 metrin päässä lähimmästä metsäalueesta.

Myös rantoja, puistoja ja muita luontokohteita löytyy usein aivan kodin lähiympäristöstä. Luonnossa liikkumisen etuna on myös se, että liikkuminen luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin vastaava liikkuminen rakennetussa ympäristössä tai sisätiloissa. Luonto saa siis ihmisen liikkumaan huomaamattaan enemmän.

Lähiluonnossa oleskelu ja liikkuminen ovat avainasemassa hyvän terveyden ja tasapainoisen elämän saavuttamisessa. Ainoa tehtävämme onkin lähteä liikkeelle.

Lähiluonto reitistöineen tarjoaa upeat puitteet niin rauhalliselle nautiskelulle kuin liikunnallisemmallekin menolle. Tärkeintä on lähteä liikkeelle.

Lähiluonnossa liikkumista ja liikuntaa edistäviä tekijöitä on useita. Tärkeimpiä näistä ovat lähiluontokohteiden etäisyys kotoa, alueella kulkevien reitistöjen laatu ja niiden käyttömahdollisuuksien ympärivuotisuus. Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että mitä lähempänä laadukkaat luontokohteet ovat, sitä enemmän alueen asukkaat niitä käyttävät. Käyttöä lisäävät myös helppokulkuiset ja laadukkaat reitistöt, joilla on huomioitu myös eri liikuntalajien harrastajat.

Vinkkejä

  • panostetaan erilaisiin luontoreitistöihin ja niiden laatuun. Polut ovat lähiluonnon liikkumisverkosto, mutta myös laadukkailla kuntoradoilla ja jopa asfaltoiduilla kävely- ja pyöräilyreitistöillä on alueen saavutettavuutta ja liikkumisen tasa-arvoisuutta lisääviä ominaisuuksia. 
  • selkeät opastukset ovat tärkeä osa helppokäyttöisiä ja kutsuvia reitistöjä
  • pyritään mahdollistamaan myös laajemmille luontoalueilla pääsy esimerkiksi julkista liikennettä käyttäen. Tällaisesta esimerkkinä Luontopysäkit Jyväskylässä.
  • erilaiset liikunta- ja harrastusryhmät johdattavat ihmisiä luonnon äärelle ja antavat näille turvallisia ensikosketuksia erilaisiin luontokohteisiin sekä ylläpitävät pidempikestoista aktiivisuutta joillain ihmisillä.
  • erilaiset välineistön lainaus- ja vuokrauspalvelut (esim. Hygglo) madaltavat osaltaan luontoon lähtemiskynnystä ja antavat asukkaille myös mahdollisuuden tutustua uusiin harrastusmahdollisuuksiin ja aktiviteetteihin.
  • liikuntareitistöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on hyvä huomioida eri liikuntalajien vaatimukset. Runsaalla käytöllä olevat reitistöt kannattaa mahdollisuuksien mukaan eriyttää toisistaan ja luoda eri välineille omat reitistöt (vrt. hiihto, kävely ja talvimaastopyöräily).

Meijän polun Liikunnan ja hyvinvoinnin vuosikellosta löytyy eri vuodenaikoihin sopivia haasteita, joista useimmat soveltuvat lähiluonnossa tehtäviksi. Esimerkiksi Vesistö– ja Metsähaasteissa pyritään lisäämään viikottaista luonnossa vietettyä aikaa. Sauvakävely– ja Poljinhaasteissa liikutaan aktiivisesti kodin lähialueilla sauvakävellen ja pyöräillen. Lintubongaushaasteessa seurataan lintujen saapumista ja Kasvienbongaushaasteessa tutustutaan lähiluontoon kasveja etsien. Miljoonan askeleen haasteessa lisätään päivittäistä kävelyaktiivisuutta. Nämäkin onnistuvat mukavasti lähiluonnon helmassa.