Lasten motoristen taitojen harjoittaminen

Lasten motoristen taitojen harjoittaminen

Ennen kouluikää lapsen liikkuminen tähtää ennen kaikkea motoristen taitojen kehittymiseen. Motoriset taidot luovat perustan kaikelle myöhemmin opittavalle liikkumiselle, kuten pyöräilylle, kiipeämiselle, kävelylle, juoksemiselle, hyppimiselle, tasapainottelulle sekä pallopeleille. Siksipä niitä on tärkeää harjoittaa sekä alle että yli 7-vuotiaana.

Motoriset taidot jaetaan tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin. Ehkä helpoin tapa antaa lapsen harjoittaa motorisia taitojaan on sallia hänen tehdä itse. Aikaa kuluu enemmän, mutta lapsi oppii erehdyksen ja onnistumisen kautta hahmottamaan kehoaan ja liikkeitään. Lapsen liikkuessa lepo- ja aktiiviset vaiheet vaihtelevat usein, ja siksi lapsen leikkien liika ohjaileminen tai niiden jatkuva keskeyttäminen saattaa häiritä tätä luonnollista lepo- ja aktiivivaiheiden tasapainoa.

Esimerkiksi itsenäinen pukeminen on lapselle tärkeä tapa hahmottaa kehoa sekä keino oppia säätelemään karkea- ja hienomotoriikkaa. Lisäksi vaatteiden päälle saaminen on selkeä, konkreetti tavoite. Siihen lapsi tarvitsee aikaa ja tilaisuuksia. Nyt, kun yhä suurempi osa vanhemmista tekee etätyötä, on meillä mahdollisuus antaa lapsille heidän kaipaamaansa aikaa. Aikaa jäädä ihmettelemään luontoa, elämää ja liikkumista. Se tukee
lapsen motoriikan harjaantumista sekä vahvistaa lapsen kokemusta omasta pätevyydestään – lapsi saa mahdollisuuden kokea itsensä hyväksi!

Tärkeänä osa-alueena motoriikkaan kytkeytyy lapsen kokemus omasta pätevyydestään. Kun lapselle annetaan tilaa tehdä itse, vanhemman läsnäolo luo turvaa motoristen taitojen harjoittelulle. Lapsen silmissä liikkuminen on tärkeää, kun mukaan lähtevät myös vanhemmat. Vanhemman puolestaan on helpompi tukea lapsen käsitystä omista taidoistaan, kun hän on läsnä – jos taitoa ei vielä hallita, aikuinen voi lempeästi ohjata tekemään saman asian helpomman kautta. Jos puolestaan tehtävän tekeminen onnistuu, vanhemman läsnäolo ja onnistumisen huomaaminen kaksinkertaistavat lapsen ilon taidon oppimisesta! Tämä vahvistaa myös lapsen koetun pätevyyden kehittymistä. Alla näet motoriikan eri osa-alueet ja esimerkkejä siitä, kuinka voit harjoittaa joitakin motoriikan osa-alueita.


Lasten motoristen taitojen harjoittaminen -sivuston on koonnut Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Donna Niemistö. Hän työskentelee Taitavat tenavat -hankkeessa.