Askelia kohden hyvinvointia

Askelia kohden hyvinvointia

Miljoonia askelia ja lisääntynyttä hyvinvointia kävelyhaasteen avulla

Keväällä 2021 askellettiin toistamiseen Meijän polun Vuosikellosta löytyvä Miljoonan askeleen haaste. Ensimmäisen kerran kävelyhaaste toteutettiin facebook-ryhmänä keväällä 2020. Ryhmään lähti tänä keväänä mukaan 146 henkeä, joista kolmisenkymmentä osallistui aktiivisesti viikoittaisten askelmäärien raportoimiseen ja ilmoitti maalintulopäivämääränsä. Ne on kerätty kaavioon alle.

Suurin osa maaliintuloista osui viikkojen 10. ja 13. välille. Tällöin päivittäinen askelmäärä liikkuu 11 000–15 000 välillä.

Itse haasteessa on valittavana tavoiteaikoja päivittäisten askelmäärien mukaan. Yleisimmin osallistujat valitsivat kolmen ja neljän kuukauden tavoitteet, jolloin tavoitteena on kävellä päivittäin noin 12 000 ja 9 000 askelta. Myös kahden kuukauden haasteeseen intoutui muutamia ihmisiä. Tällöin päivittäinen askelmäärä on 18 000 kieppeillä.

Ketä sitten lähti mukaan kävelyhaasteeseen tällä kertaa? Haasteen jälkeen toteutettuun palautekyselyyn vastanneista (n=16) kaksi kolmannesta oli naisia ja loput miehiä. Suurin ikäryhmä oli 51–64 -vuotiaat, joita oli puolet kävelijöistä. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 41–50 -vuotiaat, joita oli neljännes kävelijöistä. Yli 65-vuotiaita oli viidennes ja loput ilmoittivat ikäryhmäkseen 31–40-vuotta. Tämä jakauma vastasi varsin hyvin koko ryhmän koostumusta.

Lisääntynyt päivittäinen aktiivisuus

Suomalaiset kävelevät keskimäärin 5 000–7 000 askelta vuorokaudessa. (1, 2) Arjessa tästä kävelymäärästä suurin osa tapahtuu kotona ja töissä sekä muissa arkiaskareissa. Noin kuusikymmentä prosenttia meistä kerää askelia myös kävelylenkkeillen. (3) Iän myötä käveleminen yleisesti vähenee. Terveyden kohentamisen ja ylläpitämisen kannalta päivittäiseksi askelmääräksi suositellaan yleensä 10 000 askelta. Tämä on matkassa mitattuna aikuisella noin 7 kilometriä, ja ajallisesti mitattuna noin 1,5 tuntia. Keskivertosuomalaiselta tästä jää siis uupumaan puolet ja merkittävältä osalta suomalaisista vieläkin suurempi osa. Korona-aika on vielä polarisoinut askelmääriä, ja osa suomalaisista on alkanut liikkumaan enemmän, mutta osalla kävelymäärät ovat entisestään vähentyneet. Tarvitaan siis syitä lähteä kävelemään.

Syy lähteä liikkeelle

Varsinkin kuluneen puolentoista vuoden aikana monelta on kadonnut syyt lähteä kotoa liikkeelle. Työt ovat siirtyneet kotitoimistoihin, harrastukset loppuneet, tai olleet tauolla, ja ulkona liikkuminenkin on koronan kiivaimmilla hetkillä saattanut tuntua ahdistavalta. Ensimmäinen Miljoonan askeleen haaste toteutettiinkin juuri ensimmäisenä koronakeväänä, ja tällöin palautteissa mainittiin, että ilman haasteen kaltaista päivittäistä ’pakkoa’ ei ulos ja kävelemään olisi tullut lähdettyä läheskään niin usein.

Miljoonan askeleen haasteen ajatuksena onkin nostaa päivittäistä askelmäärää lähtötilanteeseen verrattuna ja tätä kautta lisätä sekä liikunnan, että myös ulkoilun tuomia terveys- ja hyvinvointihyötyjä. Kuinka tämä sitten onnistui keväällä 2021? Varsin hyvin. Lähes puolet kyselyyn vastanneista lisäsi päivittäistä askelmääräänsä 2 000-4 000 askeleella. Neljännes lisäsi päivittäisiä askelia yli 4 000 askeleella. Pienellä osalla kävely ei lisääntynyt haasteen aikana. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että heillä on alun perinkin ollut runsas päivittäinen askelmäärä, koska 12 000 päivittäistä askelta ei lisännyt heillä askelmääriä. Tällöin voidaan katsoa syyn lähteä mukaan olleen esimerkiksi aktiivisuustason ylläpitäminen ja sisällön tuominen normaaliin kävelyyn. Tämä tuli myös palautteissa esille, joissa todettiin esimerkiksi, että: ”Tulee käveltyä ja harrastettua muutenkin liikuntaa enemmän ja mahtavaa kun on niin paljon kanssakulkijoita ?.”

Yli kaksituhatta askelta päivittäin lisänneitä vastanneista oli lähes 70 prosenttia.

Miljoonan askeleen haasteen tarjoama ’syy’ liikkua näkyi myös palautteissa, joista tähän on listattu osa:

  • itsensä voittaminen
  • tulee liikuttua huonollakin säällä
  • tuli ihan ”sairaus” hankkia niitä askeleita ja se jatkuu vaikka milli tuli jo täyteen.
  • aktivoi omaa päivittäistä liikkumista
  • aktiivisuustaso nousee selkeästi ja pysyy yllä pidemmän aikaa

Facebook-ryhmän merkitys nousi myös esiin muutamissa vastauksissa, joissa todettiin, että parasta haasteessa oli lukea muiden osallistujien kommentit, ja että yhteisö kiritti mukavasti. Myös ryhmän tsemppaus mainittiin positiivisena asiana. Toisaalta sitten kehitysehdotuksissa toivottiin aktiivisempaa toimintaa FB-ryhmään, sekä jonkinlaista palkitsemisjärjestelmää. Kävelyhaastetta toivottiin myös muille vuodenajoille. Viidennes vastaajista sanoi, että syksy olisi paras aika kävelyhaasteelle, kun muutama nosti myös talven esille. Kaikille muille kevät sopi parhaiten.

Kävelläänkö jatkossa?

Kävellään vain! Miljoonan askeleen haasteryhmä käynnistyy taas ensi keväänä, mutta jos syksylle riittää innokkaita kävelijöitä, niin palautteessa ehdotettu ruska-ajan kävelyhaastekin voidaan toteuttaa. Miljoonan askeleen haastetta on aiemmin toteutettu myös työpaikoilla sekä pienryhmissä. Eli jos teillä on porukka, joka kaipaisi yhteisiä tavoitteita, niin käykää tutustumassa Miljoonan askeleen ryhmähaasteeseen. Ja jos kävely ei ole sinun juttusi, niin käy tutustumassa myös muihin Vuosikellomme haasteisiin. Sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Ja kaikille vuodenajoille.

Juho Jäppinen
fysioterapeutti, Meijän polku
juho.jappinen@jamk.fi