Liikunta

Liikunta

Liikunta on olennainen osa hyvinvointia. Omin lihasvoimin tapahtuva liikkuminen, oli se sitten välimatkaliikuntaa, hyötyliikuntaa tai liikuntaharrastuksia, tukee jaksamista arjessa ja ylläpitää toiminta- ja työkykyä.

Liikunnan on havaittu ehkäisevän tehokkaasti monia sairauksia, ja toimivan jopa hoitokeinona monissa pitkäaikaissairauksissa. Liikunnalla on monipuolisia vaikutuksia aivojen toimintaan ja kognitioon, ja uusimmissa aivotutkimuksissa sen onkin havaittu edistävän oppimista ja ehkäisevän ikääntymisen vaikutuksia kognitiivisissa toiminnoissa.

Liikunta on edellytys lapsen ja nuoren terveelliselle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää mahdollistaa lasten luontainen liike. Kouluissa henkilökunta on kokenut lisätyn liikunnan parantavan koulupäivien työrauhaa ja viihtyvyyttä. Nuoruusiän liikunnalla on havaittu olevan myös yhteys sekä koulumenestykseen peruskoulun päättyessä että koulutusvuosien määrään aikuisuudessa.

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia elämysten kokemiseen ja yhteisöllisyyteen. Näitä liikunnan vaikutuksia ei usein tule ensimmäisenä ajatelleeksikaan. Liikunta voi joskus olla se tekosyy, joka kokoaa ihmiset yhteen ja ehkäisee yksinäisyyttä ja jopa syrjäytymistä. Liikunta voi auttaa päivärytmin ylläpitämisessä haastavissa elämäntilanteissa, ja joskus liikuntatoiminta voi olla aluksi ainoa yhteinen kieli osallistujien välillä.