Ajankohtaista

Ajankohtaista

Huom! Seuraava Meijän polun Kuukauden kunta on esittelyssä maaliskuussa!


Kuukauden alue, marraskuu 2017: Huhtasuo, Jyväskylä

Meijän polulla on joka kuukausi esittelyssä Kuukauden alue tai kunta, joka on marraskuussa Huhtasuo! Seuraa Kuukauden kuntaa Meijän polun some-kanavissa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Huhtasuo on yksi Jyväskylän kaupunginosista, ja siellä sijaitsevat esimerkiksi Huhtasuon liikuntapuisto ja Kangaslammen toimintapuisto!

Liikuntapuiston palveluita käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi Huhtasuon, Huhtaharjun sekä Huhtarinteen koulut. Puistosta lähtevät laajat, metsän ympäröimät latu- ja pururataverkostot, joita pitkin pääsee Vaajakoskelle ja Halssilaan sekä Ampujien majan suunnasta Palokkaan ja Peurunkaan saakka. Toimintapuisto puolestaan tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen viihtymiseen, siellä on erityyppisiä toimintoja ja välineitä.

Meijän perheen polku -ulkotapahtuma

Huhtasuolla järjestettiin lauantaina 11.11. Meijän Perheen Polku -tapahtuma.

Mediatiedote Meijän perheen polku-ulkotapahtumasta (docx) (julkaistu 7.11.2017)

 Keskisuomalainen 12.11.2017: Aikaa tarvitaan myös perheen arkiliikunnalle

 

 


Kuukauden kunta, lokakuu 2017: Joutsa

Meijän polulla on joka kuukausi esittelyssä Kuukauden kunta, joka on lokakuussa Joutsa! Seuraa Kuukauden kuntaa Meijän polun some-kanavissa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Kuukauden kunnan ideana esitellä kuukausittain keskisuomalaisia kuntia Meijän polun teemojen (liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys) kautta ja kertoa, millaisia hyvinvointitekoja kunnissa tehdään.

Joutsa tunnetaan hyvistä liikuntamahdollisuuksistaan ja esimerkiksi Leivonmäen kansallispuisto ja Valklammin pitkospolkureitti (kuvassa alla) sijaitsevat Joutsassa.

Lue lisää: http://www.joutsa.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikuntapaikat/

Keskisuomalainen 16.10.2017: Kansallispuisto mainio kohde syyslomallakin

Valklammin pitkospuut, Joutsa

 


Alkupamaus-tapahtuman materiaalit

12.9. järjestetyn Meijän polun alkupamaus-tapahtuman materiaalit ovat jaossa tässä:


Meijän polku -laskuri

Yksi osa yhteisöllisyyttä on Meijän polku -laskuri, jonka kautta jokainen voi kertoa olevansa mukana Meijän polulla. Meijän polku -haaste:

Haluan liittyä mukaan Meijän polulle, joissa tavoitellaan pitkäjänteisesti yhdessä toimimalla yhteistä hyvää oloa ja parempaa terveyttä. Haluan olla rakentamassa Keski-Suomea, joka tunnetaan myös muualla liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden maakuntana.

Oletko mukana Meijän polulla? Ilmoita itsesi mukaan!


Sinun hyvinvointitekosi

Kirjoita ideasi siitä, minkä hyvinvointiteon sinä haluat toteuttaa? Oheisesta linkistä pääset nettisivulle, jossa pystyt nimettömästi lisäämään oman ideasi sivun alareunan plus -merkistä: bit.ly/2wNXQJN


 

Meijän polku -alkupamaus 12.9.2017 klo 12.30

Keski-Suomessa käynnistetään 30 vuotta kestävä kansanterveyden edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017–2047). Keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan nykymittapuussa pitkällä, 30 vuoden aikavälillä. Meijän polun kantavina teemoina ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys.

Alkupamaus 80 hengen voimin Jyväskylässä ti 12.9.

Kansanterveysliike käynnistyy tiistaina, kun Meijän polun alkupamaus kokoaa Jyväskylän ammattioppilaitokselle Priimukseen 80 Meijän polun suunnannäyttäjää. Kunnat ovat asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeisessä roolissa, joten tapahtumaan on kutsuttu kaikkien Keski-Suomen kunnanjohtajien lisäksi heidän haastamansa kolme henkilöä kustakin kunnasta. Meijän polulle suunnannäyttäjiksi lähtevät myös Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän organisaatiot (ml. Jyväskylän yliopiston IT- ja liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanit), maakuntajohtaja ja maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat.

Alkupamaus laittaa liikkeelle haasteen, joka leviää eri puolille Keski-Suomea ja panee osallistujat miettimään, millaisia hyvinvointitekoja arjessa voisi toteuttaa. Millaista tukea voitaisiin tarjota heille, jotka kokevat hyvinvoinnissaan parannettavaa? Voitaisiinko lähiliikuntapaikkoja ja kansallispuistoja hyödyntää aktiivisemmin? Miten vaikkapa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai ikääntyneiden asumisyksiköissä voitaisiin tehdä uudenlaisia hyvinvointitekoja? Voitaisiinko eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyntää Meijän polun teemoja? Miten modernia kansantautia, yksinäisyyttä voitaisiin lieventää?

Meijän polulla aiotaan hyödyntää myös uutta teknologiaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia personoituun ja henkilökohtaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jatkossa esimerkiksi kirjastoilla ja yhdistyksillä voisi olla uudenlaisia tehtäviä hyvinvoinnin edistämisessä. Meijän polun etenemistä on tarkoitus seurata eri mittareilla ja tulevia tutkimustuloksia hyödyntäen.

– Meijän polku on mielenkiintoinen, Keski-Suomen upeaa luontoa hyödyntävä ja erilaisia, jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja ja uusia ideoita yhdistelevä liike. Uskomme, että tästä tulee iso juttu, josta kiinnostutaan maailmallakin, Meijän polun projektipäällikkö, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen kertoo.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO tapahtuman taustalla

Meijän polun taustalta löytyy Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO). KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

KeHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista hyvinvointiin liittyvää järjestö- ja yritystoimintaa.

– Yhteisenä tavoitteenamme on, että Keski-Suomessa toimii vuonna 2021 kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä, kertoo KeHO:n projektipäällikkö Janne Laitinen.

KeHO:ssa mukana ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Keski-Suomen yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.